Edicto del Ayuntamiento de Puçol sobre bases del concurso de proyectos de colaboración de alumnos del IES Puçol para la escuela de verano. - Boletín Oficial de Valencia de 16-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 16/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

EDICTO

La Junta de Gobierno Local extraordinaria, de fecha 2 de mayo de 2018 ha aprobado las pautas que deben regir el concurso de proyectos de colaboración de alumnos de ciclos formativos del IES Puçol con la Escuela de Verano, ejercicio 2018 así como su convocatoria, y que son las siguientes:

BASES DEL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ESCOLA D'ESTIU 2018

Amb l'objectiu d'incorporar a la dinàmica de la Escola d'Estiu municipal monitors i aportar noves perspectives de treball en el camp de l'animació i el temps lliure en la nostra població, convoquem el present CONCURS DE PROJECTES de L'ESCOLA D'ESTIU MUNICIPAL 2018.

Este concurs, que es desenvolupa en el marc del programa de col·laboració subscrit entre l'IES i l'Ajuntament, per al present curs escolar, comportarà una bossa de beques de realització de pràctiques per a 3 alumnes del Cicle Formatiu de Educació Infantil i 3 alumnes del Cicle Formatiu d'Integració Social de l'IES Puçol en el programa d'Escola d'Estiu Municipal.

El concurs consistirà en QUATRE FASES, explicades a continuació:

1) Primera fase: des del centre docent, el Claustre de professors dels Cicles Formatius, seleccionarà 6 alumnes en el cas del Cicle Formatiu de Educació Infantil, que s´agruparan en dos grups de 3 participants respectivament; i 6 alumnes del Cicle Formatiu d'Integració Social,que s'agruparan en dos grups de 3 participants respectivament.

La selecció dels alumnes es realitzarà utilitzant com a criteri els següents indicadors:

VEURE EL PDF

Lo que se hace público para general conocimiento

Puçol, a 3 de mayo de 2018.-La alcaldesa, M.ª Dolores Sánchez Parra.

2018/6973

Alumnado
Escuelas de verano
Educación
Infancia
Escuelas