EDICTO relativo a la aprobación de las bases reguladoras para la solicitud y el otorgamiento de subvenciones en el marco del Proyecto Promover la ocupación en la industria local de El Baix Llobregat. - Diario Oficial de Cataluña de 03-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 03/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 9 de novembre de 2015 va aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i l'atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractacions en el marc del projecte 'Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat', així com la seva convocatòria.

L'acord d'aprovació d'aquestes bases així com la convocatòria s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE-Núm. de registre: 022015025538, de data 27 de novembre de 2015.

Baix Llobregat, 27 de novembre de 2015

Josep Perpinyà i Palau

President

Industria
Fomento del empleo