EDICTO sobre aprobación de las nuevas bases reguladoras de la concesión de las ayudas para la solidaridad y cooperación, para las subvenciones a proyectos de las entidades de Vilafranca del Penedès dedicadas a solidaridad y cooperación. - Diario Oficial de Cataluña de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2015, va aprovar unes noves Bases reguladores de la concessió dels ajuts per a la solidaritat i la cooperació, que regula les convocatòries i criteris per a la sol·licitud de subvencions a projectes de les entitats de Vilafranca dedicades a la solidaritat i la cooperació.

En la mateixa sessió, va acordar derogar, en virtut d'aquest nou text i un cop aprovat definitivament, el Reglament per la concessió dels ajuts per a la solidaritat i la cooperació aprovat pel Ple Municipal en sessió del dia 12 de maig de 1998.

L'expedient complet i les bases estan en període d'informació pública, durant un termini de vint dies des del 6 de març de 2015, data de la publicació d'edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 6 de març de 2015

Pere Regull i Riba

Alcalde

No hay voces...