Esmena de l'anunci publicat al BOPB de 29.09.2017 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a gent gran. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Subirats

EDICTE d'esmena de l'edicte d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades de l'Ajuntament de Subirats

En el Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2017 es publicà l'anunci d'aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades de l'Ajuntament de Subirats, acordant-se tanmateix la convocatòria.

En aquest mateix s'establia erròniament que el termini de presentació de sol·licituds aniria des del dia 1 d'octubre al 30 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

D'acord amb les Bases aprovades i tenint en compte el punt cinquè d'aquestes, el termini de presentació de sol·licituds anirà des del dia 15 d'octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Subirats, 5 d'octubre de 2017 L'alcalde president, Pere Pons i Vendrell

Ayudas técnicas
Tercera edad