Extracte en la BDNS de la convocatòria per a l'atorgament de la subvenció per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries, exercici 2018 - Boletín Oficial de Girona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT D'OLOT

Codi Administració Pública: L01171143

Òrgan: AJUNTAMENT D'OLOT

Codi Òrgan: L01171143

Id Anunci: 31839

Codi convocatòria: 402039

Ref convocatòria: S18/021

Des convocatòria: Convocatòria per a l'atorgament de la subvenció per al pagament de la taxa de recollida i tractament d'escombraries exercici 2018

Atès que les bases, publicades al BOP núm. 87 de data 7 de maig de 2018, i que han estat en exposició pública durant 20 dies hàbils (fins el dia 3 de juny de 2018) han quedat definitivament aprovades en no haver-se presentat al·legacions durant el període d'exposició pública, s'obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'atorgament de subvencions destinades al pagament de al taxa de recollida i tractament de les escombraries per l'exercici 2018, que s'extracten a continuació:

Objecte

La finalitat d'aquests ajuts és que el pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries no suposi un agreujament de les condicions de vida d'aquelles persones del municipi que pateixen una situació econòmica més desfavorida.

Període de presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds serà fins el dia 29 de juny de 2018.

Presentació de sol·licituds

A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ubicada a planta baixa d'aquest Ajuntament, en horari d'obertura al públic (de dilluns a dijous de 8 a 18 hores ininterrompudament i els divendres en horari de 8 a 15 hores), on s'assessorarà i es facilitaran els impresos pertinents.

Resolució

La competència per a l'atorgament de les subvencions correspondrà a l'Alcaldia, que resoldrà abans del 31 de juliol de 2018.

El text complet de les bases es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat, apartat Ajuntament: contractació; transparència/contracte, convenis i subvencions; convocatòries de subvencions i ajuts.

Olot, 1 de juny de 2018

Josep M Corominas Barnadas

Alcalde

No hay voces...