Extracte en la BDNS de la convocatòria del Premi de recerca 'Ramon Muntaner' - Boletín Oficial de Girona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: AJUNTAMENT DE PERALADA

Codi Administració Pública: L01171328

Òrgan: AJUNTAMENT DE PERALADA

Codi Òrgan: L01171328

Id Anunci: 16240

Codi convocatòria: 349181

Ref convocatòria: 125/2017

Des convocatòria: Convocatòria per a l'atorgament del Premi de recerca 'Ramón Muntaner'

Descripció de la convocatòria

Acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 10 d'abril de 2017 pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament del Premi de recerca 'Ramon Muntaner'.

Beneficiaris

Alumnat que, cursant 2n de batxillerat, hagi presentat el seu treball de recerca en un dels centres educatius de la comarca de l'Alt Empordà.

Objecte

La temàtica dels treballs de recerca que es presentin ha d'estar relacionada amb el municipi, és a dir, Peralada i/o Vilanova de la Muga. Les modalitats a les quals es pot optar són dues:

Premi als treballs de l'àmbit científic i tecnològic.

Premi als treballs de l'àmbit social i humanístic.

Bases reguladores

Bases reguladores per a l'atorgament del Premi de recerca 'Ramon Muntaner', aprovades pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 10 d'abril de 2017 i publicades al BOP de Girona núm. 81 de 27 d'abril de 2017.

Quantia

La dotació dels premis és de 1000:

500 per al millor treball en temàtica del municipi en l'àmbit científic i tecnològic.

500 per al millor treball en temàtica del municipi en l'àmbit social i humanístic.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini màxim per presentar els treballs és el 23 de juny de 2017. Els originals i la documentació adjunta s'adreçaran en un sobre a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Peralada, a la Plaça Gran, núm.7, 17491 - Peralada indicant en el sobre 'Premi Ramon Muntaner 2017'.

Peralada, 30 de maig de 2017

Pere Torrent Martín

Alcalde

No hay voces...