Extracte en la BDNS de la convocatòria del Programa TIC Cámaras - Boletín Oficial de Girona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALAMÓS

Codi Administració Pública: PCAM17002

Òrgan: CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALAMÓS

Codi Òrgan: PCAM17002

Id Anunci: 16536

Codi convocatòria: 350004

Ref convocatòria: 02

Des convocatòria: Convocatòria TIC Cámaras Cambra de Comerç de Palamós

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós informa de la Convocatòria Pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del Programa TICCámaras finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea al 50%. El 50% addicional estarà finançat per la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Palamós i les pròpies empreses beneficiàries.

Primer. ­ Beneficiaris

Pimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació del Baix Empordà que es trobin donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Segon. ­ Objecte

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes a les empreses del Baix Empordà al ProgramaTICCámaras, mitjançant la posada a la seva disposició dels serveis de Diagnòstic Assistit de TIC implantació. Aquesta actuació té com a objectiu principal impulsar la incorporació sistemàtica de lesTIC a l'activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat.

Tercer. ­ Convocatòria

El text complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra dePalamós i a la seva pàgina web. A més, pot consultar-se a través del webwww.sede.camara.es/sede/ palamos En aquesta direcció podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la Sol·licitud de Participació.

Quart. ­ Quantia

La quantia màxima de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de:

- Fase I: Cost màxim elegible de 1.200 , prefinançat íntegrament per la Cambra de Comerç i finançat al 100% per FEDER i Generalitat de Catalunya (fase gratuïta per a l'empresa beneficiària).

- Fase II: Cost màxim elegible de 7.000 (IVA no inclòs), prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat al 50% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d'ajut per empresa de 5.000 Cinquè. - Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds s'obre un cop transcorreguts 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 22 de juny de 2107 a les 12:00 (o fins a esgotar pressupost).

Palamós, 7 de juny de 2017

Xavier Ribera i Serra

Comercio
Industria
Tecnologías de la información
Empresa