Extracte en la BDNS de la convocatòria del programa Xpande Digital - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALAMÓS

Codi Administració Pública: PCAM17002

Òrgan: CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALAMÓS

Codi Òrgan: PCAM17002

Id Anunci: 16317

Codi convocatòria: 349064

Ref convocatòria: 01

Des convocatòria: Convocatòria Xpande Digital Cambra de Comerç de Palamós

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós ha obert,mitjançant la corresponent Convocatòria Pública d'Ajuts, el termini per a la presentació de sol·licituds de participació a la Fase d'Assessorament i a la Fase d'Ajuts del Programa Xpande Digital, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, ACC10, Cambra Comerç de Palamós i la empresa participant.

Primer.- Beneficiaris

Pimes, micropimes i autònoms de la demarcació territorial del Baix Empordà

Segon.- Objecte

L'objecte de la convocatòria és la selecció d'empreses participants al Programa Xpande Digital. El Programa té com a objectiu donar suport al posicionament online de les empreses participants a un mercat objectiu concret, mitjançant un assessorament personalitzat d'acord amb una metodologia moderna i basada en tècniques d'intel·ligència competitiva, que té com a intenció final oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital al mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajuts per a desenvolupar el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.

El Programa té una durada màxima de 9 mesos (durada màxima de Fase d'Assessorament i Fase d'Ajuts de 3 i 6 mesos respectivament). Tercer.- Convocatòria

El text complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Palamós. A més es pot consultar al web http://www.cambrapalamos.org

Quart.- Quantitat

El pressupost màxim d'execució del programa en el marc d'aquesta convocatòria per al període 2016/2017 és de 24.740,40, dins el 'Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020'.

Els recursos estimats per empresa previstos a la Fase d'Assessoraments són de 2.700 , cofinançat al 50% pels Fons FEDER del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent de la Unió Europea i la Cambra de Comerç d'Espanya i al 50% per ACCIÓ, Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Les empreses que participin a la Fase d'Ajuts comptaran amb un ajut de fins a 4.000 , cofinançat en un percentatge del 50% amb càrrec als fons FEDER del Programa Operatiu de Creixement Intelligent de la Unió Europea i el 50% a càrrec de l'empresa.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

Les empreses podran presentar la seva sol·licitud un cop transcorreguts 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la present i finalitzarà el dia 1 de Setembre 2017 o fins a esgotar pressupost.

El Model de sol·licitud de participació es podrà descarregar del web http://www.cambrapalamos.org

Palamós, 2 de juny de 2017

Xavier Ribera i Serra

Comercio
Industria
Empresa