Extracte en la BDNS de la convocatòria pública del Programa Xpande Digital - Boletín Oficial de Girona de 24-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Administració Pública: CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

Codi Administració Pública: CC0000038

Òrgan: CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

Codi Òrgan: CC0000038

Id Anunci: 31026

Codi convocatòria: 399831

Ref convocatòria: 21/05/2018

Des convocatòria: Convocatòria pública del Programa Xpande Digital 2018

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona anuncia mitjançant la corresponent Convocatòria Pública del Programa Xpande Digital, l'obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de participació a la Fase d'Assessorament i a la Fase d'Ajuts del Programa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per ACCIÓ Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Primer.- Beneficiaris

Pimes, micropimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona.

Segon.- Objecte

L'objecte de la convocatòria és la selecció d'empreses participants al Programa Xpande Digital. El Programa té com a objectiu donar suport al posicionament online de les empreses participants a un mercat objectiu concret, mitjançant un assessorament personalitzat d'acord amb una metodologia moderna i basada en tècniques d'intel·ligència competitiva, que té com a intenció final oferir a l'empresa un Pla d'Acció de Màrqueting Digital al mercat exterior objectiu. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l'empresa un conjunt d'ajuts per a desenvolupar el Pla d'Acció de Màrqueting Digital.

El Programa té una durada màxima de 9 mesos (durada màxima de Fase d'Assessorament i Fase d'Ajuts de 3 i 6 mesos respectivament).

Tercer.- Convocatòria

El text complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les emBOP-2018_0_100_4575 preses a la de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona. A més es pot consultar al web http://www.cambragirona.cat/internacional/programa-xpande-digital/

Quart.- Quantitat

El pressupost màxim d'execució del programa en el marc d'aquesta convocatòria per al període 2017/2018 és de 15.361,10 euros, dins el 'Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020'.

Els recursos estimats per empresa previstos a la Fase d'Assessoraments són de 2.700 , que seran aportats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, per ACCIÓ, Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i per la Cámara de Comercio de España.

Les empreses que participin a la Fase d'Ajuts comptaran amb un ajut de fins a 4.000 , cofinançat en un percentatge del 40% amb càrrec als fons FEDER, essent la resta cofinançat per l'empresa.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'obre una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de el dia següent a la publicació d'aquest anunci i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2.018 o fins a esgotar pressupost. El Model de sol·licitud de participació es podrà descarregar del web http://www.cambragirona.cat/internacional/ programa-xpande-digital/

Girona, 21 de maig de 2018

Domènec Espadalé i Vergés

President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona

Comercio
Industria
Empresa