LISTADO DE AXUDAS CONCEDIDAS POLO SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE DURANTE O MES DE XUÑO - Boletín Oficial de Pontevedra de 17-07-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles , 17/07/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ANUNCIO

En cumprimento do disposto nos artigos 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na base 25.16ª do Orzamento Provincial para o ano 2017, publícase listado de axudas concedidas polo Servizo de Medio Ambiente durante mes de xuño.

Aplicación

Concello

CIF

Beneficiario

Programa

Finalidade

Importe

17/410.4150.789.02

BAIONA

G36618510

COFRADIA DE PESCADORES LA ANUNCIADA DE BAIONA

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

4.650,44¬

17/410.4150.789.02

BUEU

G36013712

COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIÑO DE BUEU

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

5.527,00¬

17/410.4150.789.02

CAMBADOS

G36012847

COFRADIA DE PESCADORES SAN ANTONIO DE CAMBADOS

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

6.317,00 ¬

17/410.4150.789.02

CANGAS

G36014389

COFRADIA DE PESCADORES SAN XOSE DE CANGAS

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

5.527,00 ¬

17/410.4150.789.02

CANGAS

G36007714

COFRADIA PESCADORES SAN CIPRIANO DE ALDAN

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

2.369,00 ¬

17/410.4150.789.02

O GROVE

G36014744

COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIÑO DO GROVE

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

7.896,00 ¬

17/410.4150.789.02

A GUARDA

G36014173

COFRADIA DE PESCADORES SANTA TECLA DE A GUARDA

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

4.738,00 ¬

17/410.4150.789.02

ILLA DE AROUSA

G36014124

COFRADIA DE PESCADORES SAN XULIAN DA ILLA DE AROUSA

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

6.317,00 ¬

17/410.4150.789.02

MOAÑA

G36015212

COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIÑO DE MOAÑA

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

6.612,00 ¬

17/410.4150.789.02

POIO

G36020261

COFRADIA DE PESCADORES SAN GREGORIO DE RAXO

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

2.932,23 ¬

17/410.4150.789.02

PONTEVEDRA

V36016962

COFRADIA DE PESCADORES SAN TELMO DE PONTEVEDRA

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

6.448,11¬

17/410.4150.789.02

PONTEVEDRA

G36015253

COFRADIA DE PESCADORES SAN ANDRES LOURIZAN

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

3.624,00 ¬

17/410.4150.789.02

REDONDELA

F36010916

COFRADIA DE PESCADORES SAN XOAN

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

4.738,00 ¬

17/410.4150.789.02

SANXENXO

G36017804

COFRADIA DE PESCADORES SANTA ROSALIA DE SANXENXO

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

2.369,00¬

17/410.4150.789.02

SOUTOMAIOR

G36012821

COFRADIA DE PESCADORES VIRXE DO CARME DE ARCADE

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

7.641,78 ¬

17/410.4150.789.02

VIGO

G36619252

COFRADIA DE PESCADORES SAN FRANCISCO

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

3.948,00 ¬

17/410.4150.789.02

VILABOA

G36293272

CONFRARIA PESCADORES DE VILABOA PEDRA DA OLIVEIRA

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

5.527,00 ¬

17/410.4150.789.02

VILAGARCÍA DE AROUSA

G36012813

COFRADIA DE PESCADORES SANTIAGO APOSTOL DE CARRIL

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

1.372,98 ¬

17/410.4150.789.02

VILAGARCÍA DE AROUSA

G36012854

COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL ROSARIO

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

2.634,97 ¬

17/410.4150.789.02

VILANOVA DE AROUSA

G36013597

COFRADIA DE PESCADORES A PASTORIZA

Protección e desenvolvemento dos recursos pesqueiros

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para inversións

7.107,00 ¬

17/410.4190.489.01

BAIONA

G36618510

COFRADIA DE PESCADORES LA ANUNCIADA DE BAIONA

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

4.878,00 ¬

17/410.4190.489.01

BUEU

G36013712

COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIÑO DE BUEU

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

5.691,00 ¬

17/410.4190.489.01

CANGAS

G36014389

COFRADIA DE PESCADORES SAN XOSE DE CANGAS

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

5.691,00 ¬

17/410.4190.489.01

CANGAS

G36007714

COFRADIA DE PESCADORES SAN CIPRIANO DE ALDAN

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

2.439,00 ¬

17/410.4190.489.01

A GUARDA

G36014173

COFRADIA DE PESCADORES SANTA TECLA DE A GUARDA

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

4.878,00 ¬

17/410.4190.489.01

MOAÑA

G36015212

COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIÑO DE MOAÑA

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

8.130,00 ¬

17/410.4190.489.01

POIO

G36020261

COFRADIA DE PESCADORES SAN GREGORIO DE RAXO

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

4.878,00 ¬

17/410.4190.489.01

PONTEVEDRA

V36016962

COFRADIA DE PESCADORES SAN TELMO DE PONTEVEDRA

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

9.756,00 ¬

17/410.4190.489.01

PONTEVEDRA

G36015253

COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES DE LOURIZAN

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

6.504,00 ¬

17/410.4190.489.01

REDONDELA

F36010916

COFRADIA DE PESCADORES SAN XOAN

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

4.878,00 ¬

17/410.4190.489.01

SANXENXO

G36012839

COFRADIA DE PESCADORES SAN ROQUE DE PORTONOVO

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

4.065,00 ¬

17/410.4190.489.01

SOUTOMAIOR

G36012821

COFRADIA DE PESCADORES VIRXE DO CARME DE ARCADE

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

8.130,00 ¬

17/410.4190.489.01

VIGO

G36619252

COFRADIA PESCADORES SAN FRANCISCO

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

4.065,00 ¬

17/410.4190.489.01

VILABOA

G36293272

CONFRARIA PESCADORES DE VILABOA PEDRA DA OLIVEIRA

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

5.691,00 ¬

17/410.4190.489.01

VILAGARCÍA DE AROUSA

G36012813

COFRADIA DE PESCADORES SANTIAGO APOSTOL DE CARRIL

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

7.317,00 ¬

17/410.4190.489.01

VILAGARCÍA DE AROUSA

G36012854

COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DO ROSARIO

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

5.691,00 ¬

17/410.4190.489.01

VILANOVA DE AROUSA

G36013597

COFRADIA DE PESCADORES A PASTORIZA

Outras Actuacións en Agricultura, Gandería e Pesca

Axudas a confrarías e agrupacións de mariscadoras para gastos de persoal

7.317,00 ¬

17.410.4120.789.00

CAMBADOS

F36033132

HORSAL SOC. COOP GALEGA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

16.197,00 ¬

17.410.4120.789.00

DOZON

F36181659

COOP. GANDEIRA DE DOZON

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

3.008,00 ¬

17.410.4120.789.00

DOZON

F94004140

PENA DE FRANCIA SOCIEDAD COOP. GALEGA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

5.784,00 ¬

17.410.4120.789.00

A ESTRADA

F36426484

ULLAMA S.C.G.

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

986,91 ¬

17.410.4120.789.00

FORCAREI

F36173599

COOP. AGRICOLA DE FORCAREI, S.COOP. GALEGA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

16.197,00 ¬

17.410.4120.789.00

LALÍN

F36047058

CAMPODEZA, S. COOP. LTDA.

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

14.345,00 ¬

17.410.4120.789.00

LALÍN

F36211019

COBIDEZA, S. COOP.

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

13.883,00 ¬

17.410.4120.789.00

LALÍN

F36257558

COOP. GANDEIRA DE BOTOS SOC. COOP. GALEGA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

8.561,00 ¬

17.410.4120.789.00

LALÍN

F36393775

SOC. COOPERATIVA GANDEIROS DO DEZA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

10.412,00 ¬

17.410.4120.789.00

LALÍN

F36165082

VALLE DEL DEZA SOC. COOP. AGRARIA LIMITADA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

6.247,00 ¬

17.410.4120.789.00

LALÍN

F36334092

XUNCOGA, SOC. COOP. LTDA.

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

12.726,00 ¬

17.410.4120.789.00

MOAÑA

F94098860

A MEIXOEIRA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

9.255,00 ¬

17.410.4120.789.00

RIBADUMIA

F36008563

AGRUPACIÓN DE COSECHEIROS DE ALBARIÑO DO SALNES SAT N 4035

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

2.313,00 ¬

17.410.4120.789.00

RODEIRO

F36100782

COOP DEL CAMPO O RODO, S.C.L.

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

15.040,00 ¬

17.410.4120.789.00

O ROSAL

F36014835

C.C.A. PORTA RIO MIÑO SCG.

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

10.412,00 ¬

17.410.4120.789.00

SALVATERRA DE MIÑO

F94116597

NUTRE EN BIO SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

Melloras das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos

Axudas a cooperativas agrogandeiras

4.627,00 ¬

Pontevedra, 7 de xullo de 2017

Marisqueo
Pesca
Sector agrícola
Agricultura
Agroganadería
Medio Ambiente