Rectifica 2016-05231, BOP 05.07.2016. Bases subvencions per a joves emprenedors. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-02248

Ajuntament de Valls

Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera

ANUNCI

En relació a l'edicte 2016-05231 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 127, de 5 de juliol de 2016, referent a les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a joves emprenedors de Valls, s'han detectat les següents errades:

Base segona.- Beneficiaris

On diu: ¿Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les persones joves físiques o jurídiques que iniciïn una activitat de negoci amb domicili social i d'activitat a Valls, durant l'any 2016.¿

Ha de dir: ¿Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les persones joves físiques o jurídiques que iniciïn una activitat de negoci amb domicili social i d'activitat a Valls, durant l'any en el que es realitza la convocatòria.¿

Valls, 15 de març de 2017

El secretari, e.f., Jerónimo Rivas Gómez

...

Juventud
Desarrollo Local y Rural
Iniciativa emprendedora