RECTIFICACIÓN DAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS - Boletín Oficial de Pontevedra de 24-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/07/2015 hasta 17/07/2015
  • Documento en formato PDF

Por Decreto da Alcaldía de data 16 de xullo de 2015, foi modificada a Base sétima das que regulan a concesión de Subvencións a Asociacións para o presente exercicio de 2015 (publicadas no BOP nº 116, de 19 de xuño de 2015), no sentido de que O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SE PRORROGA ATA O DÍA 17 DE XULLO DE 2015.

O que fago público para xeral coñecemento.

Covelo, 16 de xullo de 2015.-O Alcalde, Juan Pablo Castillo Amigo.

No hay voces...