RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2014. - Diario Oficial de Galicia de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Galicia
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles , 25/02/2015 hasta ----

Medio Ambiente
Sector ganadero
Ganadería
Cultura e idiomas
Cultura
Gallego

Ver el documento " RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2014. - Diario Oficial de Galicia de 25-02-2015 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas