RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (IN219A). - Diario Oficial de Galicia de 07-08-2015

TIEMPO DE LECTURA:

RESOLUCION do 29 de xullo de 2015, da Direccion Xeral de Comercio, pola que se da publicidade as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesion, en rexime de concorrencia competitiva, das subvencions as asociacions de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamizacion dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede a sua convocatoria (IN219A).

  • Plazo de la solicitud: Ver Detalles , 07/08/2015 hasta ----
  • Tipo: Concesion
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia
  • Categorías: Comercio y marketing, Economía Social

Comercio
Comercio y marketing
Asociacionismo empresarial
Industria

Ver el documento " RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (IN219A). - Diario Oficial de Galicia de 07-08-2015 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas