RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade ás resolucións de concesión e inadmisión de axudas ao abeiro da Orde do 23 de febreiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 43, do 4 de marzo), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia para o segundo semestre de 2014 (código do procedemento IN414A). - Diario Oficial de Galicia de 07-08-2015

TIEMPO DE LECTURA:

RESOLUCION do 29 de xullo de 2015, da Direccion Xeral de Enerxia e Minas, pola que se da publicidade as resolucions de concesion e inadmision de axudas ao abeiro da Orde do 23 de febreiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia numero 43, do 4 de marzo), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesion de subvencions, en rexime de concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura electrica a traves do ticket electrico social de Galicia para o segundo semestre de 2014 (codigo do procedemento IN414A).

  • Plazo de la solicitud: Ver Detalles , 07/08/2015 hasta ----
  • Tipo: Concesion
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia
  • Categorías: Minería

Industria
Minas
Minería

Ver el documento " RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade ás resolucións de concesión e inadmisión de axudas ao abeiro da Orde do 23 de febreiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 43, do 4 de marzo), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia para o segundo semestre de 2014 (código do procedemento IN414A). - Diario Oficial de Galicia de 07-08-2015 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas