Convenios colectivos de Sector de Bizkaia

Filtros

Tipo Convenio

APLICAR

Ámbito: Boletín Oficial de Bizkaia Tipo Convenio: Sector

Código Código Nuevo Título Tipo Ámbito
4800075 48000075011981 Sector Bizkaia
4800155 48000155011981 Sector Bizkaia
4802524 48002524011988 Sector Bizkaia
4800255 48000255011981 Sector Bizkaia
4804565 48004565011997 Sector Bizkaia
4800315 48000315011982 Sector Bizkaia
4805745 48005745012006 Sector Bizkaia
4800535 48000535011981 Sector Bizkaia
4800545 48000545011981 Sector Bizkaia
4800555 48000555011981 Sector Bizkaia
4800575 48000575011981 Sector Bizkaia
4800585 48000585011981 Sector Bizkaia
4800565 48000565011983 Sector Bizkaia
4800595 48000595011982 Sector Bizkaia
4800675 48000675011983 Sector Bizkaia
4800685 48000685011981 Sector Bizkaia
4800695 48000695011984 Sector Bizkaia
4800715 48000715011981 Sector Bizkaia
4800485 48000485011981 Sector Bizkaia
4800375 48000375011981 Sector Bizkaia
48100015012014 Sector Bizkaia
4800905 48000905011981 Sector Bizkaia
4800905 48000905011981 Sector Bizkaia
4804095 48004095011994 Sector Bizkaia
48070914 48000914011983 Sector Bizkaia
4801435 48001435011981 Sector Bizkaia
4804855 48004855011999 Sector Bizkaia
4801205 48001205011981 Sector Bizkaia
4801475 48001475011981 Sector Bizkaia
4802765 48002765011981 Sector Bizkaia
4801985 48001985011981 Sector Bizkaia
4801345 48001345011981 Sector Bizkaia
4806185 48006185012006 Sector Bizkaia
4801445 48001445011981 Sector Bizkaia
4801455 48001455011981 Sector Bizkaia
4800965 48000965011981 Sector Bizkaia
4801755 48001755011981 Sector Bizkaia
4801785 48001785011981 Sector Bizkaia
4801805 48001805011981 Sector Bizkaia
4803115 48003115011989 Sector Bizkaia
4801825 48001825011982 Sector Bizkaia
48102365012021 Sector Bizkaia
4802285 48002285011981 Sector Bizkaia
4802305 48002305011981 Sector Bizkaia
4803855 48003855011992 Sector Bizkaia
4802325 48002325011981 Sector Bizkaia
4802335 48002335011981 Sector Bizkaia
47 Resultados