Calendario. Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2017

Volver al Convenio

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 53 del 19/03/2018

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña comision mixta paritaria comision paritaria comision paritaria mixta comisiones mixtas paritarias comisiones paritarias comisiones paritarias mixtas organo paritario sectorial 15000805011982 1500805 Carpinteria CORUÑA Carpinteria y ebanisteria CORUÑA Carpintería CORUÑA Carpintería y ebanistería CORUÑA Ebanisteria CORUÑA Ebanistería CORUÑA Industrias de carpinteria e ebanisteria Industrias de carpintería y ebanistería CORUÑA Logo de ver o texto do acta da comisión paritaria do convenio colectivo de industrias de carpintería e ebanistería da provincia da Coruña do 14 de... ...Comisión Paritaria...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 239 del 19/12/2017

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña hora extra hora extraordinaria horas extraordinarias no estructurales horas extraordinarias ordinarias horas extras horas no estructurales extraordinarias horas ordinarias extraordinarias dieta 15000805011982 1500805 Carpinteria CORUÑA Carpinteria y ebanisteria CORUÑA Carpintería CORUÑA Carpintería y ebanistería CORUÑA Ebanisteria CORUÑA Ebanistería CORUÑA Industrias de carpinteria e ebanisteria Industrias de carpintería y ebanistería CORUÑA Visto o expediente do convenio colectivo de traballo do sector de industria de CARPINTARÍA E EBANISTERÍA da provincia de A Coruña (código n.º... ...Sindicatos Comité de empresa Grupo profesional Comisión Paritaria Pagas extraordinarias Incremento salarial Formación profesional Comisión negociadora Cláusula de revisión salarial Excedencias laborales Salario base Incapacidad temporal Horas extraordinarias Dietas Horas extraordinarias Dietas...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 169 del 05/09/2013

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolucion de inscricion e publicacion da modificacion parcial e aprobacion taboas salariais 2011, 2012 e 2013 do convenio colectivo de Industrias da carpinteria e ebanisteria da provincia da Coruña. Codigo de convenio 15000805011982), INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente da modificación parcial e aprobación das táboas salariais para 2011, 2012 e 2013, do convenio colectivo provincial de Industrias...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 38 del 24/02/2012

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolucion de inscricion e publicacion do acordo da comision paritaria do convenio colectivo provincial de industrias de carpinteria e ebanisteria, na que se aproba a revision salarial e as taboas salariais definitivas do ano 2010 INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o texto da acta da suscrita o día 10 de outubro de 2011, ás 18 horas, pola comisión paritaria do convenio colectivo provincial de industrias ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 25 del 06/02/2012

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolucion de inscricion e publicacion do acordo de incremento salarial e clausula de garantia salarial para o ano 2010 do Convenio Colectivo provincial de carpintaria e ebanisteria INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o texto da acta da suscrita o día 10 de Outubro de 2011 pola Comisión Paritaria do Convenio Colectivo provincial de Industrias de Carpinteria...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 38 del 16/02/2009

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña incrementos salariales subida salarial subidas salariales subida del salario incremento del salario 1500805 15000805011982 Industrias de carpinteria e ebanisteria Carpintería y ebanistería CORUÑA Carpintería CORUÑA Ebanistería CORUÑA Carpinteria y ebanisteria CORUÑA Carpinteria CORUÑA Ebanisteria CORUÑA Industrias de carpintería y ebanistería CORUÑA ACORDA: PRIMEIRO. - Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e... ...Depósito de convenios colectivos Vigencia del convenio colectivo Comisión negociadora Convenio colectivo de Carpintería Incremento salarial...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 34 del 11/02/2008

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Revision salarial para o exercicio 2007 do convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria (Codigo de convenio nº 1500805) INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás representac...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 131 del 08/06/2007

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Revision salarial para o ano 2006, do convenio colectivo do sector de industria de carpinteria e ebanisteria (Codigo de convenio nº 1500805) INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA E EBANISTERÍA, que tivo entrada nesta Delegaci...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 25/04/2006

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Revision salarial do convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria. Codigo de Convenio nº 1500805 INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA, que tivo entrada nesta Delegaci...
  • Diario Oficial de Galicia nº 46 del 08/03/2005

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   ...Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña 1500805 15000805011982 Industrias de carpinteria e ebanisteria Carpintería y ebanistería CORUÑA Carpintería CORUÑA Ebanistería CORUÑA Carpinteria y ebanisteria CORUÑA Carpinteria CORUÑA Ebanisteria CORUÑA Industrias de carpintería y ebanistería CORUÑA (Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)... ...Comisión Paritaria Depósito de convenios colectivos Comisión negociadora...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 45 del 25/02/2005

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Revision salarial do convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA, que tivo entrada nesta Delegaci...
  • Diario Oficial de Galicia nº 88 del 07/05/2004

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolución do 13 de abril de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para o ano 2003 do convenio colectivo do sector de industrias de carpintaría e ebanistaría. INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta delegación provincial, e notificación ás represent...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 100 del 04/05/2004

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Revision salarial do convenio colectivo do sector de industrias capinteria e ebanisteria INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial para o ano 2003 do convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA, que tivo entrad...
  • Diario Oficial de Galicia nº 79 del 24/04/2003

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolución do 14 de febreiro de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo do sector das industrias de carpintería e ebanistería. INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería que tivo entrada nesta delegació...
  • Diario Oficial de Galicia nº 10200 del 26/05/2000

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolución do 17 de abril de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das táboas salariais para o ano 2000 do convenio colectivo do sector para as industrias de carpintería e ebanistería da provincia da Coruña. INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o texto da acta asinada o día 20 de marzo de 2000 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e eban...
  • Diario Oficial de Galicia nº 8100 del 29/04/1999

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolución do 15 de marzo de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo para as industrias do sector de carpintería e ebanistería da provincia da Coruña. INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial para o ano 1999 do convenio colectivo para as industrias do sector de carpintería e ebanistería da provinci...
  • Diario Oficial de Galicia nº 4200 del 03/03/1998

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolución do 13 de febreiro de 1998, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para o ano 1998 do convenio colectivo do sector da carpintería e a ebanistería da provincia da Coruña. INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Preambulo Visto o expediente de revisión salarial para o ano 1998 do convenio colectivo do sector da carpintería e a ebanistería
  • Diario Oficial de Galicia nº 4700 del 10/03/1997

   • Código: 1500805
   • Código Nuevo: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña

   Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Coruña Resolución do 14 de febreiro de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia da revisión salarial do convenio colectivo de industrias de carpintería e ebanistería. INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña Visto o expediente de revisión salarial do convenio colectivo de industrias de carpintería e ebanistería que tivo entrada nesta delegación provinci...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria da provincia da Coruña Convenio afectado por 19/12/2017 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2014 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria. Codigo convenio 1500805 Convenio afectado por 31/03/2009 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2008 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria (codigo convenio 1500805) Convenio afectado por 27/11/2006 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 30 de abril de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de industrias de carpintaría e ebanistaría. Convenio afectado por 01/06/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de Industrias de Carpinteria e Ebanisteria da Coruña 19/05/2004 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 13 de novembro de 2002, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería. Convenio afectado por 03/12/2002 Diario Oficial de Galicia 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 27 de xullo de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para as industrias do sector de carpintería e ebanistería da provincia da Coruña, para o ano 2001. 04/10/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 9 de xullo de 1996, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería. Convenio afectado por 24/09/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1996 No Vigente
Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao acordo da Comision negociadora do Convenio colectivo do sector de Carpintaria e Ebanisteria da provincia da Coruña polo que se aproba o calendario laboral para o ano 2017 (Boletín Oficial de A Coruña núm. 75 de 21/04/2017)

Vista a acta da xuntanza celebrada o día 16.12.2016 pola Comisión negociadora do Convenio colectivo do sector de Carpintaría e Ebanistería da provincia da Coruña (código15000805011982), na que se aproba o calendario laboral para o ano 2017, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria

RESOLVE:

1º.- Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2º.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.

A Coruña, 6 de abril de 2017

O Xefe Territorial

Isidoro Martínez Arca

ACTA DA MESA NEGOCIADORA DO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA E EBANISTERÍA DE A CORUÑA

DATA: 16/12/2016

HORA: 10:00 H

LUGAR: SEDE FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA DE GALICIA (A CORUÑA)

En A Coruña, siendo 10 horas del día 16 de diciembre de 2016, reúnese os componentes da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Carpintería e Ebanistería de A Coruña que se expresan ao marxe, aos efectos de establecer o calendario laboral do sector que rexerá no presente ano 2017 cun total de 1.752 horas de traballo efectivo establecidas en convenio colectivo.

Pola representación sindical:

CCOO

Sergio López Rivera

CIG

Vitorino Ares Prados

UGT

Jesus M2 Calvo Romero

Pola representación patronal

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE CARPINTERÍA Y EBANISTARÍA DE A CORUÑA Jesús Castiñeiras Outes

Claudio Santos Castro

En consecuencia pactándose como festivos os que figuran no calendario axunto (ANEXO I), que son os seguintes:

- 24 de xullo

- 14 de agosto

- 13 de outubro

- 7 e 22 de decembro

Os días F.C. que figura no calendario, se coinciden con período vacacional, non computan a os efectos de F.C.

Así mesmo, cando un festivo local coincida cun festivo de convenio (F.C.), este pasará ao día laboral anterior.

Finalmente, acordase facultar al personal del Consello Galego de Relacións Laborais para a realización dos trámites do presente acordo ante a Consellería de Economía e Emprego da Xunta de Galicia, aos efectos da sua homologación e posterior publicación no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.

E en proba de conformidade, asínase a presente acta no lugar e data arriba indicados.

CALENDARIO DO CONVENIO DE CARPINTERIA E EBANISTERIA DA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA O ANO 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

2017/2951