Calendario. Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña

Sector Provincial. Versión VIGENTE desde 01 de Enero de 2017 en adelante

Volver al Convenio

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 169 del 05/09/2013

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 05/09/2013
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2011

   DATA: 20/06/2013 HORA: 10:00 h LUGAR: SEDE Federación de Empresas de Carpintería y Ebanistería de Galicia (A Coruña) POLA REPRESENTACIÓN SINDICAL: CCOO · Sergio López Rivera (Asesor) CIG · Marcos Sánchez Branco (Asesor) · Vitorino Ares Prados (Asesor) UGT · Jesus Mª Calvo Romero (Asesor) POLA REPRESENTACIÓN PATRONAL: · Francisco J, González Outumuro · (Asesor) · Luis Sierra Carral · Jesús Castiñeira Outes En A Coruña, siendo las 10 horas del día 1 Jul...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 38 del 24/02/2012

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 24/02/2012
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2010 hasta 01/01/2011

   ACTA En A Coruña, siendo las 18 horas del día 10 de octubre de 2011, se reúnen los componentes de la comisión paritaria del convenio colectivo provincial de industrias de carpintería con vigencia 2008-2010, que a continuación se expresan: ASISTENTES Parte empresarial: Jesús Castiñeiras Outes Luis Sierra Carral Francisco J. González Outumuro Parte social: Juan Ramón Paseiro Parcero por MCA-UGT Victorino Ares Prado por CIG Santiago Huertas Pozurama por FECOMA-CCOO Se reúnen l...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 25 del 06/02/2012

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 06/02/2012
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2010 hasta 01/01/2010

   En A Coruña, siendo las 17 horas del día 10 de octubre de 2011, se reúnen los componentes de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Carpintería 2008-2010, que a continuación se expresan: ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL Jesús Castiñeiras Outes Luis Sierra Carral Francisco J. González Outumuro PARTE SOCIAL Juan Ramón Paseiro Parcero por MCA-UGT Victorino Ares Prado por CIG Santiago Huertas Pozurama por FECOMA-CCOO Se reúnen las partes en la sede...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 38 del 16/02/2009

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 16/02/2009
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2008 hasta 01/01/2010

   Visto o expediente da revisión salarial do Convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA E EBANISTERÍA, que tivo entrada nesta Delegación Provincial da Consellería de Traballo o día 28.1.09, e subscrito pola comisión paritaria do convenio o día 23.1.09, de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 34 del 11/02/2008

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 11/02/2008
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2007 hasta 01/01/2008

   ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL: D. LUIS SIERRA CARRAL D. FRANCISCO J. GONZÁLEZ OUTUMURO D. MANUEL NEIRA PÉREZ PARTE SOCIAL: D. JUAN RAMÓN PAXEIRO PARCEIRO (U.G.T.) D. MANUEL GOLPE GÓMEZ (U.G.T.) D. EDUARDO JOSÉ DA SILVA PÉREZ (CC.OO.) En A Coruña, siendo las 10"™00 horas del día 27 de Diciembre de 2007, se reúnen los componentes de la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Carpintería y Ebanistería de A Coruña, que al margen se expresan. ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 131 del 08/06/2007

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 08/06/2007
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2006 hasta 01/01/2007

   - A C T A - ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL: ´- D. CÁNDIDO SEOANE OTERO - D. MANUEL NEIRA PÉREZ - D. FRANCISCO J. GONZÁLEZ OUTUMURO PARTE SOCIAL: - D. VICTORINO ARES PRADO (C.I.G.) - D. MANUEL GOLPE GÓMEZ (U.G.T.) - D. SANTIAGO HUERTAS POZURAMA (CC.OO.) En A Coruña, siendo las 17.00 horas del día 29 de enero de 2007, se reúnen los componentes de la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Carpintería y Ebanistería de A Coruña. La parte social ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 94 del 25/04/2006

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 25/04/2006
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2005 hasta 01/01/2006

   - A C T A - ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL: - D. CÁNDIDO HERMIDA CAMPOS - D. FRANCISCO J. GONZÁLEZ OUTUMURO PARTE SOCIAL: - D. VICTORINO ARES PRADO (C.I.G.) - D. JUAN RAMÓN PAXEIRO PARCERO (U.G.T.) - D. SANTIAGO HUERTAS POZURAMA (CC.OO.) En A Coruña, siendo las 10 00 horas del día 23 de Enero de 2006, se reúnen los componentes de la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Carpintería y Ebanistería de A Coruña, que al margen se expresan. 1º.- S...
  • Diario Oficial de Galicia nº 46 del 08/03/2005

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 08/03/2005
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2004 hasta 01/01/2005

   Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de industrias de carpintaría e ebanistaría, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 31-5-2005 e subscrito pola comisión paritaria do convenio o día 20-1-2005, de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de conv...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 45 del 25/02/2005

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 25/02/2005
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2004 hasta 01/01/2004

   - A C T A - ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL: - D. CÁNDIDO HERMIDA CAMPOS - D. CÁNDIDO SEOANE OTERO - D. LUIS SIERRA CARRAL - D. JESÚS CASTIÑEIRA OUTES - D. FRANCISCO J. GONZÁLEZ OUTUMURO PARTE SOCIAL: - D. VICTORINO ARES PRADO (C.I.G.) - D. VICENTE MOREIRA SOBRIDO (C.I.G.) - D. MANUEL SEIJAS FORMOSO (C.I.G.) - D. LUIS PARCERO GARCÍA (C.I.G.) - D. MANUEL CASAL COUSELO (C.I.G.) - D. CELESTINO PÉREZ VÁZQUEZ (U.G.T.) - D. ARGEMIRO GONZÁLEZ PÉREZ (CC.OO.) - D. EDUARDO JOSÉ DA...
  • Diario Oficial de Galicia nº 88 del 07/05/2004

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 07/05/2004
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2003 hasta 01/01/2004

   Acta Asistentes: Parte empresarial: - Cándido Hermida Campos. - Cándido Seoane Otero. - Luis Sierra Carral. - Jesús Castiñeira Outes. - Francisco J. González Outumuro. Parte social: - Victorino Ares Prado (CIG) - Vicente Moreira Sobrido (CIG) - Celestino Pérez Vázquez (UGT) - Jesús Mari Calvo (UGT) - JoséCarlos Rodríguez del Río (UGT) - Argemiro González Pérez (CC. OO.) - Santiago Huertas (CC. OO.) . Na Coruña, ás 17.00 horas do día 27 de xaneiro de 2004, reúnens...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 100 del 04/05/2004

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 04/05/2004
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2003 hasta 01/01/2003

   - A C T A - ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL: - D. CÁNDIDO HERMIDA CAMPOS - D. CÁNDIDO SEOANE OTERO - D. LUIS SIERRA CARRAL - D. JESÚS CASTIÑEIRA OUTES - D. FRANCISCO J. GONZÁLEZ OUTUMURO PARTE SOCIAL: - D. VICTORINO ARES PRADO (C.I.G.) - D. VICENTE MOREIRA SOBRIDO (C.I.G.) - D. CELESTINO PÉREZ VÁZQUEZ (U.G.T.) - D. JESÚS MARI CALVO (U.G.T.) - D. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ DEL RÍO (U.G.T.) - D. ARGEMIRO GONZÁLEZ PÉREZ (CC.OO.) - D. SANTIAGO HUERTAS (CC.OO.) En A Coruña, sie...
  • Diario Oficial de Galicia nº 79 del 24/04/2003

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 24/04/2003
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2003 hasta 01/01/2003

   ACTA Asistentes: Parte empresarial: - Cándido Hermida Campos. - Cándido Seoane Otero. - Luis Sierra Carral. - Francisco J. González Outumuro. Parte social: - Faustino Barcia Santos (CIG) - Victorino Ares Prado (CIG) - Vicente Moreira Sobrido (CIG) - Benjamín Díaz Rabiña (CIG) - Manuel Seijas Formoso (CIG) - Manuel Casal Couselo (CIG) Suplentes: - Luis Parcero García (CIG) - Celestino Pérez Vázquez (UGT) - Manuel Martínez Arnoso (UGT) - José Rodríguez Barreiro (UGT) ...
  • Diario Oficial de Galicia nº 4700 del 10/03/1997

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 10/03/1997
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1997 hasta 01/01/1998

   Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia. A Coruña, 14 de febreiro de 1997. Mª Reyes Carabel Pedreira Delegada provincial da Coruña Na Coruña, ás trece horas do día 23 de xaneiro de 1997, nos locais da Asociación de Empresarios sitos en Federico Tapia, 11-1º D da Coruña. Están presentes as dúas representacións das partes empresarial e social da comisión negociadora do convenio colectivo provincial de carpinteia e ebanistería da provincia da Coruña. O motivo ...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria. Codigo convenio 1500805 Convenio afectado por 31/03/2009 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2008 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria (codigo convenio 1500805) Convenio afectado por 27/11/2006 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 30 de abril de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de industrias de carpintaría e ebanistaría. Convenio afectado por 01/06/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de Industrias de Carpinteria e Ebanisteria da Coruña 19/05/2004 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 13 de novembro de 2002, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería. Convenio afectado por 03/12/2002 Diario Oficial de Galicia 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 27 de xullo de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para as industrias do sector de carpintería e ebanistería da provincia da Coruña, para o ano 2001. 04/10/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 9 de xullo de 1996, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería. Convenio afectado por 24/09/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1996 No Vigente
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 75 del 21/04/2017

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 21/04/2017
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2017

   Vista a acta da xuntanza celebrada o día 16.12.2016 pola Comisión negociadora do Convenio colectivo do sector de Carpintaría e Ebanistería da provincia da Coruña (código15000805011982), na que se aproba o calendario laboral para o ano 2017, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 44 del 06/03/2014

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 06/03/2014
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2014 hasta 01/01/2015

   Na Coruña, e sendo as 12.00 horas do 5 de decembro do 2013, reúnense os componentes da comisión negociadora do convenio colectivo provincial das industrias de carpintería e ebanistería da Coruña que a continuación se expresan: ASISTENTES PARTE EMPRESARIAL Luis Sierra Carral PARTE SOCIAL Jesús M.ªCalvo Romero (U.G.T.) Juan Ramón Parcero Paseiro (UGT) Victorino Ares Prado (CIG) Sergio López Rivera (CC.OO.) Reúnense as partes negociadoras na sede da Asociación Provincial de Em...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 42 del 01/03/2013

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 01/03/2013
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2013 hasta 01/01/2014

   Na Coruña, e sendo as 12.00 horas do 24 de enero do 2013, reúnense os componentes da comisión negociadora do convenio colectivo provincial das industrias de carpintería e ebanistería da Coruña que a continuación se expresan: ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL Luis Sierra Carral PARTE SOCIAL Manuel Golpe Gómez (U.G.T.) Marcos Sánchez Branco (CIG) Sergio López Rivera (CC.OO.) Reúnense as partes negociadoras na sede da Asociación Provincial de Empresarios de Carpintería e Ebanister...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 26/06/2012

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 26/06/2012
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2012 hasta 01/01/2013

   Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI NOTAS.-Os días sinalados como FC-8 son festivos de convenio. Cando un festivo local coincida con algún festivo de convenio (FC-8) ou en sábado, este pasará ao anterior día laborable. Os días festivos de convenio (FC-8), si coinciden en período de vacacións, non computarán como vacacións.
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 93 del 18/05/2011

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 18/05/2011
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2011 hasta 01/01/2012

   CALENDARIO LABORAL AÑO: 2011. CONVENIO DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA DE A CORUÑA DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DIAS 1 SAB-FN 8 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB MAR-FN 8 2 DOM 8 8 SAB 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 3 8 8 8 DOM 8 ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 18 del 28/01/2010

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 28/01/2010
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2010 hasta 01/01/2011

   ACTA En A Coruña, siendo las 17 horas del día 10 de diciembre de 2009, se reúnen los componentes de la comisión mixta del convenio colectivo provincial de industrias de carpintería y ebanistería de A Coruña, que a continuación se expresan: ASISTENTES: PARTE EMPRESARIAL PARTE SOCIAL Manuel Neira Pérez Juan Ramón Paxeiro Parceiro (U.G.T) Francisco Núñez Rodríguez Vitorino Ares Pardo (C.I.G.) Francisco J. González Outumuro Sergio López Rivera (...

Convenios anteriores

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 73 del 31/03/2009 Vigente

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 31/03/2009
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2008

   La reducción del absentismo en el ámbito laboral es un objetivo compartido por las representaciones sindical y empresarial, dado que sus efectos negativos se proyectan sobre las condiciones de trabajo, el clima laboral, la productividad y la salud de los/las trabajadores/as. Al objeto pues de combatir este fenómeno que conlleva una pérdida de productividad e incide negativamente en los costes laborales, perjudicando con ello la competitividad de las Empresas y la posibilidad de mejorar los ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 272 del 27/11/2006

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 27/11/2006
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2006 hasta 01/01/2008

   Las empresas afectadas por este Convenio, cuando contraten los servicios de empresas de trabajo temporal, garantizarán que los trabajadores puestos a su disposición tengan los mismos derechos laborales y retributivos que les corresponden a sus trabajadores en aplicación del presente Convenio. Esta obligación constará expresamente en el contrato de puesta a disposición celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria que esté vinculada por el presente Convenio. TABLAS S...
  • Diario Oficial de Galicia nº 104 del 01/06/2004

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 01/06/2004
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2004 hasta 01/01/2006

   As empresas afectadas por este convenio, cando contraten os servizos de empresas de traballo tem poral, garantirán que os traballadores postos ao seu dispor teñan os mesmos dereitos laborais e retributivos que lles corresponden aos seus traballadores en aplicación do presente convenio. Esta obriga constaráexpresamente no contrato de posta ao dispor celebrado entre a empresa de traballo temporal e a empresa usuaria que estea vinculada por este convenio. Esta norma conten táboas, se desexa c...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 112 del 19/05/2004

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 19/05/2004
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2004 hasta 01/01/2004

   Las empresas afectadas por este Convenio, cuando contraten los servicios de empresas de trabajo temporal, garantizarán que los trabajadores puestos a su disposición tengan los mismos derechos laborales y retributivos que les corresponden a sus trabajadores en aplicación del presente Convenio. Esta obligación constará expresamente en el contrato de puesta a disposición celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria que esté vinculada por el presente Convenio. Esta nor...
  • Diario Oficial de Galicia nº 233 del 03/12/2002

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 03/12/2002
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2002 hasta 01/01/2004

   As empresas afectadas por este convenio, cando contraten os servicios de empresas de traballo temporal, garantirán que os traballadores postos ó seu dispor teñan os mesmos dereitos laborais e retributivos que lles corresponden ós seus traballadores en aplicación do presente convenio. Esta obriga constará expresamente no contrato de posta ó dispor celebrado entre a empresas de traballo temporal e a empresa usuaria que estea vinculada por este convenio. Esta norma conten táboas, se desexa...
  • Diario Oficial de Galicia nº 193 del 04/10/2001

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 04/10/2001
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2001 hasta 01/01/2002

   As empresas afectadas por este convenio, cando contraten os servicios de empresas de traballo temporal, garantirán que os traballadores postos á súa disposición teñan os mesmos dereitos laborais e retributivos que lles corresponden ós seus traballadores en aplicación do presente convenio. Esta obriga constará expresamente no contrato de posta á disposición celebrado entre a empresas de traballo temporal e a empresa usuaria que estea vinculada por este convenio. Esta norma conten tábo...
  • Diario Oficial de Galicia nº 18700 del 24/09/1996

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 24/09/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1996 hasta 01/01/2001

   Motivo de licencia Tempo máximo Conceptos a devengar Xustificantes Salario base Pagas extras Comp. Antig. Incen. (1) Comp. Conv. Comp. Ptrab. Comp. no Sal. Falecemento de pais, a v ó s , f i l l o s , n e t o s , cónxuxe, irmáns e sogros. Tres días naturais, ampliables ata 5 naturais no caso de desprazamento superior a 150 Km. Si Si Si Si Si Si Non Documento que acredite o feito. Enfermidade grave de pais, sogros, fillos, netos, cónxuxe, irmás e avóss. Tres días naturais, amplia...

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 169 del 05/09/2013

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 05/09/2013
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2011

   DATA: 20/06/2013 HORA: 10:00 h LUGAR: SEDE Federación de Empresas de Carpintería y Ebanistería de Galicia (A Coruña) POLA REPRESENTACIÓN SINDICAL: CCOO · Sergio López Rivera (Asesor) CIG · Marcos Sánchez Branco (Asesor) · Vitorino Ares Prados (Asesor) UGT · Jesus Mª Calvo Romero (Asesor) POLA REPRESENTACIÓN PATRONAL: · Francisco J, González Outumuro · (Asesor) · Luis Sierra Carral · Jesús Castiñeira Outes En A Coruña, siendo las 10 horas del día 1 Jul...
  • Diario Oficial de Galicia nº 20400 del 17/10/1996

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 17/10/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1996 hasta 01/01/2011

   Reunida a comisión mixta do convenio colectivo para a industria de carpintería e ebanistería, segundo o establecido no artigo 7 do citado convenio, sendo as dezaoito horas do día once de setembro de 1996, adóptase por unanimidade o seguinte acordo: Que aínda que o artigo 3 do citado convenio se remite en canto a vixencia ó convenio sectorial da madeira de ámbito estatal, publicado no BOE do 20-5-1996, no ánimo da comisión negociadora estivo presente en todo momento retrotae-los efecto...

Corrección

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 59 del 14/03/2005

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 14/03/2005
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2004

   Publicado no Boletín Oficial da Provincia do 25 de febreiro de 2005 a revisión salarial do Convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA E EBANISTERÍA, cómpre face-la seguinte emenda: Na páxina 2676, no título do anuncio, onde di "Revisión salarial do convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais", debe dicir "Revisión salarial do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería". A Coruña, 1 de marzo de 2005 A DELEGADA PROVINC...
  • Diario Oficial de Galicia nº 249 del 26/12/2002

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 26/12/2002
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2002 hasta 01/01/2004

   Advertido erro na devandita resolución, publicada no DOG nº 233, do martes, 3 de decembro de 2002, cómpre face-la oportuna corrección: Na páxina 16.763, no artigo 28º, onde di: «... ou, mesmo non incre-...», debe dicir: «... ou, mesmo, non incrementa-los salarios durante a vixencia do convenio».
Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao acordo da Comision negociadora do Convenio colectivo do sector de Carpintaria e Ebanisteria da provincia da Coruña polo que se aproba o calendario laboral para o ano 2017 (Boletín Oficial de A Coruña núm. 75 de 21/04/2017)

Vista a acta da xuntanza celebrada o día 16.12.2016 pola Comisión negociadora do Convenio colectivo do sector de Carpintaría e Ebanistería da provincia da Coruña (código15000805011982), na que se aproba o calendario laboral para o ano 2017, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria

RESOLVE:

1º.- Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2º.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.

A Coruña, 6 de abril de 2017

O Xefe Territorial

Isidoro Martínez Arca

ACTA DA MESA NEGOCIADORA DO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA E EBANISTERÍA DE A CORUÑA

DATA: 16/12/2016

HORA: 10:00 H

LUGAR: SEDE FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA DE GALICIA (A CORUÑA)

En A Coruña, siendo 10 horas del día 16 de diciembre de 2016, reúnese os componentes da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Carpintería e Ebanistería de A Coruña que se expresan ao marxe, aos efectos de establecer o calendario laboral do sector que rexerá no presente ano 2017 cun total de 1.752 horas de traballo efectivo establecidas en convenio colectivo.

Pola representación sindical:

CCOO

Sergio López Rivera

CIG

Vitorino Ares Prados

UGT

Jesus M2 Calvo Romero

Pola representación patronal

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE CARPINTERÍA Y EBANISTARÍA DE A CORUÑA Jesús Castiñeiras Outes

Claudio Santos Castro

En consecuencia pactándose como festivos os que figuran no calendario axunto (ANEXO I), que son os seguintes:

- 24 de xullo

- 14 de agosto

- 13 de outubro

- 7 e 22 de decembro

Os días F.C. que figura no calendario, se coinciden con período vacacional, non computan a os efectos de F.C.

Así mesmo, cando un festivo local coincida cun festivo de convenio (F.C.), este pasará ao día laboral anterior.

Finalmente, acordase facultar al personal del Consello Galego de Relacións Laborais para a realización dos trámites do presente acordo ante a Consellería de Economía e Emprego da Xunta de Galicia, aos efectos da sua homologación e posterior publicación no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.

E en proba de conformidade, asínase a presente acta no lugar e data arriba indicados.

CALENDARIO DO CONVENIO DE CARPINTERIA E EBANISTERIA DA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA O ANO 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

2017/2951