Revision , Calendario. Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2017

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 106 del 12/05/2018

  ...Construccion y obras publicas Ourense... ...Construcción Orense... ...Construcción Ourense... ...Construcción y obras públicas... ...Construcción y obras públicas Orense... ...Construcción y obras públicas Ourense... ...Edificación Orense... ...Edificación Ourense... ...Convenio ou acordo: construción e obras públicas Expediente: 32/01/0019/2018 Data: 19.04.2018 Asunto: resolución de inscrición e publicación... ...Jornada laboral... ...Tabla salarial...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 111 del 14/05/2016

  ...Construcción Orense... ...Construcción Ourense... ...Construcción y obras públicas... ...Construcción y obras públicas Orense... ...Construcción y obras públicas Ourense... ...Edificación Orense... ...Edificación Ourense... ...Convenio ou acordo: construción e obras públicas. Expediente: 32/01/0022/2016 Data: 05/05/2016 Asunto: resolución de inscrición e publicación... .... Comisión Paritaria... ...Tabla salarial... ...Convenio colectivo... ...Convenio colectivo...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 41 del 19/02/2014

  Convenio colectivo de Construcción y obras públicas. OURENSE Convenio colectivo para o sector da construcion da provincia de Ourense para o periodo comprendido entre o 1 de xaneiro de 2013 ao 31 de decembro de 2013. Codigo de convenio numero 32000155011981 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 126 del 03/06/2013

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Calendario laboral para o ano 2013 e revision salarial para o ano 2012 do sector da construcion da provincia de Ourense. Codigo de convenio numero 32000155011981 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Expediente: 32/01/0020/2013 Data: 13/05/2013 Asunto: resolución de inscrición e publicación Destinatario: Alberto Iglesias Nie...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 38 del 15/02/2012

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Convenio colectivo para o sector da construccion da provincia de Ourense para o ano 2011. Codigo de convenio numero 32000155011981 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Convenio: Construción e obras públicas. Expediente: 32/01/0001/2012. Data: 31/01/2012. Asunto: Resolución de inscrición e publ...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 120 del 28/05/2009

  ...Construccion Ourense... ...Edificación Ourense... ...Construcción y obras públicas... ...Construcción y obras públicas Orense... ...Construccion y obras publicas Orense... ...Construcción Orense... ...Construccion Orense... ...Edificación Orense... ...Primeiro.- Ordenala súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que se atopa neste Departamento Territorial de Ourense... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 56 del 07/03/2008

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Acta da Comision paritaria do Convenio provincial do sector da construcion de Ourense na que se acorda actualizar a taboa salarial do ano 2007. Codigo de convenio n.º3200155 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Unha vez visto o texto da acta redactada pola Comisión paritaria do Convenio provincial do sector da construción de Ourense, publicado no BOP n.º 2...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 57 del 10/03/2007

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Actualizacion da taboa salarial do convenio colectivo provincial do sector da construcion da provincia de Ourense (codigo de convenio n.º 3200155) CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Unha vez visto o texto da acta levantada pola Comisión paritaria do Convenio colectivo provincial do sector da construción da provincia de Ourense ...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 60 del 14/03/2006

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Actas nas que se acorda a actualizacion das taboas salariais dos anos 2005 e 2006 do Convenio colectivo do sector da construcion da provincia de Ourense. Codigo de convenio num. 3200155 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Unha vez visto o texto das actas nas que se acorda a actualización da táboa salarial do ano 2005 e do ano 2006 do Convenio colectivo do sector da c...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 115 del 16/06/2005

  ...Construccion y obras publicas Ourense... ...Construcción Ourense... ...Construccion Ourense... ...Edificación Ourense... ...Construcción y obras públicas... ...Construcción y obras públicas Orense... ...Construccion y obras publicas Orense... ...Construcción Orense... ...Construccion Orense... ...Edificación Orense... ...(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 73 del 02/04/2005

  ...Construccion Ourense... ...Edificación Ourense... ...Construcción y obras públicas... ...Construcción y obras públicas Orense... ...Construccion y obras publicas Orense... ...Construcción Orense... ...Construccion Orense... ...Edificación Orense... ...Primeiro. - Ordenala súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta delegación provincial, e notificació... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 55 del 18/03/2004

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Resolución do 27 de xaneiro de 2004, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da acta da comisión paritaria pola que se acorda a revisión salarial das táboas do ano 2003 e o axuste do calendario laboral para o ano 2004 do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da construcción de Ourense. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Ordena-la súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo, existente nesta delegación provincial, e notificación ás representa...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 36 del 13/02/2004

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Acta da comision paritaria do convenio colectivo do sector da construccion Servicio de relacions laborais (codigo de convenio num. 3200155-publicado no BOP n. º 231 de 7-10-2003). CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Ordenala súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta delegación provincial, e notificación ás representa...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 102 del 28/05/2003

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Resolución do 11 de febreiro de 2003, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición, o rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do texto da acta da comisión paritaria do convenio colectivo provincial da construcción da provincia de Ourense, acordando a revisión salarial das táboas do ano 2002 e o axuste do calendario laboral para o ano 2003. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Visto o texto da acta da comisión paritaria do convenio colectivo provincial da construcción da provincia de Ourense (código convenio núm. 3200155)...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Boletín Oficial de Ourense nº 47 del 26/02/2003

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Convenio colectivo da cons truccion da provincia de Ourense (codi go de convenio n º 3200155). Revision salaria. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Unha vez vista a acta da Comisión pa­ritaria do convenio colectivo da cons­trucción da provincia de Ourense, (códi­go de convenio n ° 3200155), ond...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 4900 del 12/03/1997

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Resolución do 21 de febreiro de 1997, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación do acordo adoptado pola comisión negociadora do convenio colectivo para o sector da construcción de Ourense. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Visto o texto do acordo adoptado pola comisión negociadora do convenio colectivo para o sector da construcción (código nº 32000155) de Ourense, con...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 3400 del 19/02/1997

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Resolución do 23 de xaneiro de 1997, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación do acordo adoptado pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector da construcción de Ourense. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Visto o texto do acordo adoptado pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector da construcción (código nº 3200155) de Ourense, convenio p...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 20000 del 11/10/1996

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Resolución do 17 de xuño de 1996, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación do convenio colectivo de ámbito provincial do sector da construcción, afíns e derivados de Ourense. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Visto o texto do convenio provincial do sector da construcción, afíns e derivados (código nº 3200155) de Ourense, con entrada nesta delegación prov...

 • Código: 3200155
 • Código Nuevo: 32000155011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Ourense
 • Diario Oficial de Galicia nº 4800 del 07/03/1996

  Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Ourense Resolución do 21 de febreiro de 1996, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación do acordo adoptado pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector da construcción de Ourense. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Convenio Colectivo de Sector de CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (32000155011981) de Ourense Visto o texto do acordo adoptado pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector da construcción (código nº 3200155) de Ourense, (convenio ...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Convenio Colectivo para o Sector da Construccion da Provincia de Ourense (2017-2018). Codigo de convenio numero 32000155011981. 24/12/2018 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2017 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo para o sector da construcion da provincia de Ourense para o periodo comprendido entre o 1 de xaneiro de 2013 ao 31 de decembro de 2013. Codigo de convenio numero 32000155011981 Convenio afectado por 19/02/2014 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2013 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio Colectivo para el Sector de la Construccion de la Provincia de Ourense para el año 2011. Codigo de convenio numero 32000155011981 15/02/2012 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Convenio colectivo para o sector da construccion da provincia de Ourense para o ano 2011. Codigo de convenio numero 32000155011981 15/02/2012 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo para el sector de la construccion de la provincia de Ourense para el año 2010 (codigo n.º3200155) 09/11/2010 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector da construcion da provincia de Ourense para o ano 2010 (codigo n.º3200155) 09/11/2010 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo del sector de la construccion de la provincia de Ourense para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 (codigo de convenio n.º3200155) 26/07/2008 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2008 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector da construcion da provincia de Ourense para o periodo comprendido entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 31 de decembro de 2009 (codigo convenio num. 3200155) 26/07/2008 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2008 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo del sector de la construccion de la provincia de Ourense para el año 2007. Codigo de convenio n.º 3200155 10/09/2007 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2007 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector da construcion da provincia de Ourense para o ano 2007. Codigo convenio num. 3200155 10/09/2007 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2007 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 23 de xuño de 2005, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do texto do convenio colectivo para o sector da construción da provincia de Ourense para os anos 2005-2006. Convenio afectado por 04/11/2005 Diario Oficial de Galicia 01/01/2005 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo para el sector de la construccion de la provincia de Ourense para los años 2005-2006. Codigo convenio num. 3200155 18/07/2005 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2005 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo para o sector da construcion da provincia de Ourense para os anos 2005-2006. Codigo convenio num. 3200155 18/07/2005 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2005 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 20 de setembro de 2004, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do texto do convenio colectivo para o sector da construción de Ourense. Convenio afectado por 01/12/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo del sector de la construccion de Ourense, codigo de convenio n. º 3200155 19/10/2004 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector da construcion de Ourense, codigo convenio num. 3200155 19/10/2004 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector da construcción de Ourense Convenio afectado por 07/10/2003 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2003 No Vigente
C. Colectivo CONVENIO COLECTIVO: SECTOR CONSTRUCCION (COD. 3200155) Convenio afectado por 24/10/2002 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo CONVENIO COLECTIVO: SECTOR CONSTRUCCION (COD. 3200155) 24/09/2002 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de maio de 2001, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do texto e das actas do acordo de rectificación do artigo 25 e das partes asinantes do convenio colectivo para o sector da construcción da provincia de Ourense. Convenio afectado por 26/07/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 13 de abril de 2000, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para o sector da construcción de Ourense e da súa acta de rectificación. Convenio afectado por 31/05/2000 Diario Oficial de Galicia 01/01/2000 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 29 de xullo de 1999, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector da construcción de Ourense. 21/09/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1999 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 19 de xuño de 1998, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da construcción de Ourense. 31/07/1998 Diario Oficial de Galicia 01/01/1998 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 15 de xullo de 1997, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector da construcción de Ourense para o ano 1997. 18/09/1997 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
Resolucion pola que se acorda a publicacion do acordo parcial do axuste de xornada laboral ao calendario para o ano 2018 e a actualizacion das taboas salariais para os anos 2017 e 2018 do Convenio do sector da construcion para a provincia de Ourense, codigo de convenio n.º 32000155011981 (Boletín Oficial de Ourense núm. 106 de 12/05/2018)

Convenio ou acordo: construción e obras públicas

Expediente: 32/01/0019/2018 Data: 19.04.2018 Asunto: resolución de inscrición e publicación Destinatario: María José de Miguel Pérez Código de convenio n.º 32000155011981 Unha vez vista a acta na que se acorda o axuste da xornada laboral ao calendario para o ano 2018, e a actualización das táboas salariais dos exercicios 2017 e 2018, do Convenio do sector da construción da provincia de Ourense, que subscribe a Comisión Negociadora conformada polos representantes da Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense e a representación social (UXT- FICA e CCOO de Construción e Servizos), con data 12.04.2018 e, de conformidade co que dispón o artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores [BOE 255, do 24 de outubro de 2015], o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo [BOE 143, do 12 de xuño de 2010] e o Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da

Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo [BOE 232, do 28 de setembro de 1982] e, as demais normas aplicables do dereito común, esta xefatura territorial resolve:

Primeiro.- Ordenar a súa inscrición e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro de 2010, [DOG 222, do 18 de novembro de 2010] e, notificación ás representacións empresarial e social da Comisión Negociadora.

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

O Xefe Territorial da Cosellería de Economía, Emprego e Industria.

Asdo.: Santiago Álvarez González. (Ver anexo páx. 4)

Convenio o acuerdo: construcción y obras públicas

Expediente: 32/01/0019/2018 Data: 19.04.2018 Asunto: resolución de inscripción y publicación Destinatario: María José de Miguel Pérez Código de convenio n.º 32000155011981 Una vez vista el acta en la que se acuerda el ajuste de la jornada laboral al calendario para el año 2018, y la actualización de las tablas salariales de los ejercicios 2017 y 2018, del Convenio del sector de la construcción de la provincia de Ourense, que suscribe la Comisión Negociadora conformada por los representantes de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ourense y la representación social (UGT-FICA y CCOO de Construcción y Servicios) , en fecha 12.04.2018 y, de conformidad con lo que dispone el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [BOE 255, de 24 de octubre de 2015], el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo [BOE 143, de 12 de junio de 2010] y el Real Decreto 2412/82, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de trabajo [BOE 232, de 28 de septiembre de 1982] y, las demás normas aplicables del derecho común, esta jefatura territorial resuelve:

Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado mediante la Orden de 29 de octubre de 2010, [DOG 222, de 18 de noviembre de 2010] y, notificación a las representaciones empresarial y social de la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

EL Jefe Territorial de la Cosellería de Economía, Empleo e Industria.

Fdo.: Santiago Álvarez González. (Ver anexo pág. 4)

ANEXO II

CONVENIO PROVINCIAL DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN DA PROVINCIA DE OURENSE

Táboa de retribucións para o período 01/01/2017 ao 31/12/2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO II

CONVENIO PROVINCIAL DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN DA PROVINCIA DE OURENSE

Táboa de retribucións para o período 01/01/2018 ao 31/12/2018

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI