Revision. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Cataluña

Empresa Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2021 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Cataluña
 • Diario Oficial de Cataluña nº 8386 del 14/04/2021

  ...de 2020, amb efectes econòmics de l´1 de gener de 2021, i en el mateix percentatge incrementar l´import de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, així com procedir al pagament dels endarreriments corresponents a la propera nòmina dels mesos transcorreguts de 2021. Segon. Publicar l´acord en el BOP de Barcelona, en el DOGC, al... ...Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Cataluña Es fa públic que l´Ajuntament de Canovelles en sessió Plenària celebrada el dia 25 de març de 2021, va adoptar l´acord la part dispositiva del...

 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Cataluña
 • Diario Oficial de Cataluña nº 8150 del 09/06/2020

  ...2019, amb efectes econòmics de l'1 de gener de 2020, i en el mateix percentatge incrementar l'import de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, així com procedir al pagament dels endarreriments corresponents a la propera nòmina dels mesos transcorreguts de 2020. Segon. Publicar l'acord en el BOP de Barcelona, en el DOGC, al tauler... ...Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Cataluña...

 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Cataluña
 • Diario Oficial de Cataluña nº 7929 del 31/07/2019

  ...juliol de 2019. Segon. Publicar l'acord en el BOP de Barcelona, en el DOGC i al portal de transparència.' Canovelles, 24 de juliol de 2019 Emiliano Cordero Soria Alcalde... ...Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Cataluña Convenio colectivo de empresa...

 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Cataluña
 • Diario Oficial de Cataluña nº 7738 del 31/10/2018

  ...de 2017, amb efectes de l'1 de gener de 2018 i un increment afegit del 0,25% amb efectes de l'1 de juliol de 2018, de manera que a data d'1 de juliol de 2018 les retribucions establertes a 31 de desembre de 2017 es vegin incrementades en un total de l'1,75%, així com procedir al pagament dels endarreriments corresponents a les nòmines dels mesos de gener a setembre de 2018 i paga extraordinària de... ...Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Cataluña Pagas extraordinarias...
Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Revision ANUNCIO sobre aplicacion del incremento retributivo a personal del Ayuntamiento de Canovelles. 14/04/2021 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2021 Documento oficial en PDF
Revision ANUNCIO sobre aplicacion del incremento retributivo del año 2020. 09/06/2020 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2020 Documento oficial en PDF
Revision ANUNCIO sobre aplicacion del incremento retributivo. 31/07/2019 Diario Oficial de Cataluña 01/07/2019 Documento oficial en PDF
Revision ANUNCIO sobre aplicacion del incremento retributivo. 31/10/2018 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2018 Documento oficial en PDF

ANUNCIO sobre aplicacion del incremento retributivo a personal del Ayuntamiento de Canovelles. (Diario Oficial de Cataluña núm. 8386 de 14/04/2021)

Es fa públic que l´Ajuntament de Canovelles en sessió Plenària celebrada el dia 25 de març de 2021, va adoptar l´acord la part dispositiva del qual és com segueix:

Primer. Aprovar l´aplicació a tot el personal funcionari i laboral i càrrecs electes de l´Ajuntament de Canovelles a partir de la propera nòmina l´increment del 0,9% respecte de les retribucions vigents a data 31 de desembre de 2020, amb efectes econòmics de l´1 de gener de 2021, i en el mateix percentatge incrementar l´import de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació, així com procedir al pagament dels endarreriments corresponents a la propera nòmina dels mesos transcorreguts de 2021.

Segon. Publicar l´acord en el BOP de Barcelona, en el DOGC, al tauler d´edictes i al portal de transparència.

Canovelles, 8 d´abril de 2021

Emiliano Cordero Soria

Alcalde