Revision. Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2017 en adelante

Volver al Convenio

  • Boletín Oficial de Barcelona nº 50 del 12/03/2018

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   ...revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona subscrit per l? Associació Catalana de Remolcadors, OTEP, CGT i UGT el dia 26 de gener de 2018, i de conformitat amb el que disposen l? article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d? octubre; l? article 2.1.a) del Reial decret... ...Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona 08003625011994 803625 Remolcadoras de trafico portuario Barcelona Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos BARCELONA Remolcadoras de tráfico portuario Barcelona Remolcadoras portuarias Barcelona Remolcadores puertos Barcelona RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l? any 2017 i...
  • Boletín Oficial de Barcelona nº 124 del 29/06/2017

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   ...Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona 08003625011994 803625 Remolcadoras de trafico portuario Barcelona Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos BARCELONA Remolcadoras de tráfico portuario Barcelona Remolcadoras portuarias Barcelona Remolcadores puertos Barcelona ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials RESOLUCIÓ d'1 de juny de... ...Recibo de salarios...
  • Boletín Oficial de Barcelona nº 137 del 18/07/2013

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCIO de 25 de juny de 2013, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio per clausula de garantia salarial per a l any 2012 i revisio salarial per a l any 2013 del Conveni col lectiu de treball del sector de remolcadors de transit interior i exterior de ports de la provincia de Barcelona (codi de conveni num. 08003625011994) REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Boletín Oficial de Barcelona nº 159 del 17/08/2012

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCIO de 8 d agost de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de prorroga del Conveni col lectiu de treball del sector de Remolcadors de transit interior i exterior de ports de la provincia de Barcelona per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni num. 08003625011994) REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Boletín Oficial de Barcelona nº 76 del 19/04/2012

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCIO de 30 de març de 2012 per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio de l IPC de l any 2011 del Conveni col lectiu de treball de les empreses de remolcadors de transit interior i exterior de ports de la provincia de Barcelona (codi de conveni num. 08003625011994) REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Boletín Oficial de Barcelona nº 69 del 11/04/2011

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA Resolucio de 9 de març de 2011, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2011 del Conveni col lectiu de treball de les empreses de remolcadors de transit interior i exterior de ports de la provincia de Barcelona (codi de conveni num. 0803625) REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Boletín Oficial de Barcelona nº 112 del 11/05/2010

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA Resolucio de 28 d abril de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2010 del Conveni col lectiu de treball de les empreses de remolcadors de transit interior i exterior de ports de la provincia de Barcelona (codi de conveni num. 0803625). REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Diario Oficial de Cataluña nº 5345 del 24/03/2009

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   ...Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona 08003625011994 803625 Remolcadoras de trafico portuario Barcelona Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos BARCELONA Remolcadoras de tráfico portuario Barcelona Remolcadoras portuarias Barcelona Remolcadores puertos Barcelona Visto el texto del Acuerdo de revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de remolcadores de tráfico... ...Representación de los trabajadores Depósito de convenios colectivos...
  • Diario Oficial de Cataluña nº 5249 del 03/11/2008

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCION TRE/3217/2008, de 25 de septiembre, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona para los años 2008-2011 (codigo de convenio num. 0803625). REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Diario Oficial de Cataluña nº 5103 del 03/04/2008

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCION TRE/925/2008, de 13 de febrero, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de revision del IPC para el año 2007 del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos de Barcelona y provincia (codigo de convenio num. 0803625). REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Diario Oficial de Cataluña nº 4856 del 04/04/2007

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCION TRE/950/2007, de 26 de febrero, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de revision del IPC para el año 2006 y de revision salarial para el año 2007 del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos de Barcelona y provincia (codigo de convenio num. 0803625). REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Diario Oficial de Cataluña nº 4641 del 25/05/2006

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCION TRI/1604/2006, de 24 de marzo, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion de la revision del IPC para el año 2005 y de revision salarial para el año 2006 del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos Barcelona y provincia (codigo de convenio num. 0803625). REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Diario Oficial de Cataluña nº 4370 del 25/04/2005

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   ...Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona 08003625011994 803625 Remolcadoras de trafico portuario Barcelona Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos BARCELONA Remolcadoras de tráfico portuario Barcelona Remolcadoras portuarias Barcelona Remolcadores puertos Barcelona RESOLUCIÓN TRI/1197/2005, de 21 de marzo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de revisión del IPC para el año 2004... ...Depósito de convenios colectivos...
  • Diario Oficial de Cataluña nº 4202 del 23/08/2004

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   ...Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona 08003625011994 803625 Remolcadoras de trafico portuario Barcelona Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos BARCELONA Remolcadoras de tráfico portuario Barcelona Remolcadoras portuarias Barcelona Remolcadores puertos Barcelona RESOLUCIÓN TRI/2256/2004, de 14 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de... ...Comisión Paritaria Vacaciones Condiciones de trabajo...
  • Diario Oficial de Cataluña nº 3885 del 16/05/2003

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCIÓN TIC/1351/2003, de 11 de marzo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de revisión del Convenio colectivo de trabajo de empresas remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona para el año 2003 (código de convenio núm. 0803625). REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Diario Oficial de Cataluña nº 3638 del 17/05/2002

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   Convenio colectivo de Remolcadoras de puertos. BARCELONA RESOLUCION TRE/1307/2002, de 10 de abril, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del acuerdo de revision del Convenio colectivo de trabajo de empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona para el año 2002 (codigo de convenio num. 0803625). REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona
  • Diario Oficial de Cataluña nº 3443 del 01/08/2001

   • Código: 0803625
   • Código Nuevo: 08003625011994
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Barcelona

   ...Convenio Colectivo de Sector de REMOLCADORAS DE TRAFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS (08003625011994) de Barcelona 08003625011994 803625 Remolcadoras de trafico portuario Barcelona Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos Remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos BARCELONA Remolcadoras de tráfico portuario Barcelona Remolcadoras portuarias Barcelona Remolcadores puertos Barcelona Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de empresas remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona... ...Vacaciones Comisión Paritaria Condiciones de trabajo...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCION TRE/3217/2008, de 25 de septiembre, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona para los años 2008-2011 (codigo de convenio num. 0803625). Convenio afectado por 03/11/2008 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2008 Vigente
C. Colectivo , Revision RESOLUCION TRI/2256/2004, de 14 de mayo, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de las empresas de remolcadores de trafico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona para los años 2004-2007 (codigo de convenio num. 0803625). Convenio afectado por 23/08/2004 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo , Revision RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2001, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo de empresas remolcadoras de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona para los años 2001-2003 (código de convenio núm. 0803625) . Convenio afectado por 01/08/2001 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2001 No Vigente
Taules salarials definitives per al 2017 i provisionals per al 2018 del Conveni col lectiu de treball del sector d empreses de remolcadors de transit interior i exterior de ports. (Boletín Oficial de Barcelona núm. 50 de 12/03/2018)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l? any 2017 i provisionals per a l? any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08003625011994).

Vist el text de l? Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona subscrit per l? Associació Catalana de Remolcadors, OTEP, CGT i UGT el dia 26 de gener de 2018, i de conformitat amb el que disposen l? article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d? octubre; l? article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l? àmbit de competència dels departaments de l? Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 289/2016, de 30 d? agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d? aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció de les taules salarials definitives per a l? any 2017 i provisionals per a l? any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08003625011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Trascripción literal del texto firmado por las partes

ACTA DE FIRMA DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS PARA EL AÑO 2017 Y TABLAS SALARIALES PROVISIONALES PARA EL AÑO 2018 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DE LAS EMPRESAS DE REMOLCADORES DE TRÁFICO INTERIOR Y EXTERIOR DE PUERTOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Asistentes

Representación empresarial:

Asociación Catalana de Remolcadores: Jorge Hernández Almeida José Domínguez Poveda.

Representación social:

OTEP Marcos Gutiérrez Puga Mauricio Rojas López Francisco Manín Manín

CGT Enrique A. Pecero Capilla Juan Silva Pérez Carlos Planell García Jordi Vidal Navarro Eduard Guillén Campos

En Barcelona, Muelle de Evaristo Fernández s/n y siendo las 09.00 horas del día 26 de enero de 2018, reunidas las personas mencionadas, integrantes de la Mesa negociadora del Convenio colectivo provincial de remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona, toman los siguientes,

ACUERDOS:

1. En cumplimiento de lo previsto en el acuerdo segundo del acta final de negociación de la prórroga del XVIII Convenio colectivo provincial de remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona texto del Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de trabajo del sector de remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona, de fecha 1 de marzo de 2017, se ha procedido a la confección de las tablas salariales siguientes:

- Tabla salarial año 2017, definitiva, y - Tabla salarial año 2018, provisional.

2. Se procede a las oportunas comprobaciones, y finalizadas estas, ambas representaciones aceptan el contenido de las tablas salariales, firmándolas en prueba de su conformidad.

3. Autorizar y delegar en D. David Agustí Esmerats la presentación e inscripción de la presente acta de firma de las tablas salariales, correspondientes a los años 2017 y 2018, del XVIII Convenio colectivo provincial de remolcadores de tráfico interior y exterior de puertos de la provincia de Barcelona, ante el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente acta en el lugar y fecha ut supra .

(Continua en la página siguiente)

ANEXO 1 TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

ANEXO 2 TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2018

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI