Convenio Colectivo de Empresa de 2005 SERENOS METROPOLITANOS, S.L. (08015032012008) de Barcelona
Convenios
Convenio Colectivo de Emp... Barcelona

C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de 2005 SERENOS METROPOLITANOS, S.L. (08015032012008) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2019 en adelante

Tiempo de lectura: 1 min

RESOLUCIÓ de 3 d?octubre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l?empresa 2005 Serenos Metropolitanos, SL per als anys 2019- 2020 (codi de conveni núm. 08015032012008) (Boletín Oficial de Barcelona num. 2019 de 02/12/2019)

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

 

RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball …