Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 1999 fallo : Condena tipo : Sentencia

Filtros

Voces

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Fallo: Condena Num. sentencia: 73 Orden: Penal Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Pontevedra Año: 1999

Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 23/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 73 Núm. Recurso: 2

Resumen: ...Penal. responsable en concepto de autora ANTONIA . Concorre a causa de exenció prevista no nº 6º do artigo 112, en relación co artigo 113 do Código Penal vixente no momento da comisión dos feitos respecto o delicto  de receptación Procede impor á pena de OITO ANOS E UN DÍA DE PRISION MAIOR e MULTA DE CENTO UN MILLÓNS DE PESETAS. Comiso da droga. Custas. Modificounas no acto de Xuízo Oral a efectos de... ...Sentencia Penal73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal73, AP - Pontevedra, Rec 2, 23-09-1999...
1 Resultados