Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2016 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA

Orden: Civil Tribunal: AP - Barcelona Año: 2016 Ponente: Bachs Estany, Jose Maria

Sentencia CIVIL Nº 338/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 623/2014 de 11 de Noviembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 11/11/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 338/2016 Núm. Recurso: 623/2014

Resumen: ...dels defectes, sents. TS 27-3-1991, 23-12-1993, 8-6-1996). S'ha infringit aquí la sent. AP Barcelona (-13a- de 27-6-2006, -14a- de 20- 3-2014).2) infracció de garanties processals consecutiva a la vulneració del 1124 CC i sents. TS 29-4-1986, 4-7-1986, 17-10-1989, 21-5- 1997, 21-11-2001 i 20-12-2006:la resolució del contracte per inidoneïtat total de la prestació s'ha d'articular per reconvenció... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia CIVIL Nº 338/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 623/2014 de 11 de Noviembre de 2016 Sentencia CIVIL Nº 338/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 623/2014, 11-11-2016...

Auto CIVIL Nº 517/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 481/2016 de 01 de Diciembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 01/12/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 517/2016 Núm. Recurso: 481/2016

Resumen: ...voluntaria en lo que no se opongan a las normas que específicamente regulen las actuaciones de que se trate') o c) es tracta d'una conciliació sui generis i residual a practicar davant la mateixa jurisdicció penal.La solució, avui per avui, entenem que la dóna optant clarament per la solució a) L'Acte de 7-3-2016 de la Sala Civil- Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana, que declara la incompetència de la... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Auto CIVIL Nº 517/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 481/2016 de 01 de Diciembre de 2016 Auto CIVIL Nº 517/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 481/2016, 01-12-2016...

Sentencia Civil Nº 35/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 491/2014 de 03 de Febrero de 2016

Orden: Civil Fecha: 03/02/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 35/2016 Núm. Recurso: 491/2014

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 35/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 491/2014 de 03 de Febrero de 2016 Sentencia Civil Nº 35/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 491/2014, 03-02-2016

Sentencia Civil Nº 2/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 307/2014 de 11 de Enero de 2016

Orden: Civil Fecha: 11/01/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 2/2016 Núm. Recurso: 307/2014

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 2/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 307/2014 de 11 de Enero de 2016 Sentencia Civil Nº 2/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 307/2014, 11-01-2016

Sentencia Civil Nº 20/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 673/2013 de 26 de Enero de 2016

Orden: Civil Fecha: 26/01/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 20/2016 Núm. Recurso: 673/2013

Resumen: .... 6 CC ), sent. AP Barcelona -15a- de 26-1-2012. 10è) manca de pronunciament i motivació respecte de la qüestió de la moderació dels interessos: aquesta part ha estat condemnada a abonar la suma de les quantitats rebudes més els seus interessos. Però motiva en base a què els actors han de percebre l'interès legal ni per què s'ha d'abonar des de la data de subscripció. Hauria de percebre un interès... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 20/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 673/2013 de 26 de Enero de 2016 Sentencia Civil Nº 20/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 673/2013, 26-01-2016...

Sentencia Civil Nº 137/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 518/2014 de 04 de Mayo de 2016

Orden: Civil Fecha: 04/05/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 137/2016 Núm. Recurso: 518/2014

Resumen: ...triennal de l' art. 121-21 CCC. No regeix l ' art. 7.1 LRCSCVM a Catalunya en aquesta matèria. El criteri defensat està present a les sents. de l'AP de Tarragona -3a-de 18-6-2009, de Girona -1a- de 8-11-2010, atesa la territorialitat del Dret Civil Català. Invoca el dret interregional ( art. 10.9 CC ) per a fer aplicable la lex lociatès el lloc del succés i atès el veïnatge civil comú d'ambdues parts... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 137/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 518/2014 de 04 de Mayo de 2016 Sentencia Civil Nº 137/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 518/2014, 04-05-2016...

Sentencia Civil Nº 84/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 660/2014 de 08 de Marzo de 2016

Orden: Civil Fecha: 08/03/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 84/2016 Núm. Recurso: 660/2014

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 84/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 660/2014 de 08 de Marzo de 2016 Sentencia Civil Nº 84/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 660/2014, 08-03-2016

Sentencia Civil Nº 141/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 811/2013 de 11 de Mayo de 2016

Orden: Civil Fecha: 11/05/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 141/2016 Núm. Recurso: 811/2013

Resumen: ...sent. AP Barcelona -19a- de 13-6-2013. Quant als efectes de la infracció de l'art. 190 es remet a la sent. TC 230/1992 que estableix que per se no sempre determina indefensió (que concreta en presentar un principi de prova de causa de recusació viable o no prima faciedescartable). Com sigui que la diligència de 4-10-2013 obrint peça separada de recusació va suspendre el procediment (f. 669) es... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 141/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 811/2013 de 11 de Mayo de 2016 Sentencia Civil Nº 141/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 811/2013, 11-05-2016...

Sentencia Civil Nº 107/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 635/2014 de 13 de Abril de 2016

Orden: Civil Fecha: 13/04/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 107/2016 Núm. Recurso: 635/2014

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 107/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 635/2014 de 13 de Abril de 2016 Sentencia Civil Nº 107/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 635/2014, 13-04-2016

Sentencia Civil Nº 108/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 712/2014 de 13 de Abril de 2016

Orden: Civil Fecha: 13/04/2016 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 108/2016 Núm. Recurso: 712/2014

Resumen: .... 17a AP Barcelona de 14-7-2011 , sent. TSJC 19-7-2012 ): acord adoptat legalment i ferm, no existència d'altra manera de fer-lo passar o que sigui excessivament gravosa (la prova de que no ho és, és del demandat), que no afecti element que sigui habitatge estricte i que s'aboni la indemnització corresponent conforme a l'art. 553-39.4 CCC. Ofereixen 9.181,43 euros -valor m2 afectats i de reposició... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 108/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 712/2014 de 13 de Abril de 2016 Sentencia Civil Nº 108/2016, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 712/2014, 13-04-2016...
94 Resultados