Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por BACH FABREGO, ROSER

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014 Ponente: Bach Fabrego, Roser

Sentencia Penal Nº 816/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 94/2014 de 26 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 26/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 816/2014 Núm. Recurso: 94/2014

Resumen: BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 816/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 94/2014 de 26 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 816/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 94/2014, 26-10-2014

Sentencia Penal Nº 965/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 214/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 965/2014 Núm. Recurso: 214/2014

Resumen: BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 965/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 214/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 965/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 214/2014, 19-12-2014

Sentencia Penal Nº 948/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 208/2014 de 12 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 12/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 948/2014 Núm. Recurso: 208/2014

Resumen: ...d'innocència està consagrat a en el nostre sistema jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 948/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 208/2014 de 12 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 948/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 208/2014, 12-12-2014...

Sentencia Penal Nº 937/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 84/2014 de 12 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 12/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 937/2014 Núm. Recurso: 84/2014

Resumen: BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 937/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 84/2014 de 12 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 937/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 84/2014, 12-12-2014

Sentencia Penal Nº 973/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 104/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 973/2014 Núm. Recurso: 104/2014

Resumen: ...d'innocència està consagrat a en el nostre sistema jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 973/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 104/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 973/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 104/2014, 19-12-2014...

Sentencia Penal Nº 808/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 184/2014 de 03 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 808/2014 Núm. Recurso: 184/2014

Resumen: ...jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 808/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 184/2014 de 03 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 808/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 184/2014, 03-10-2014...

Sentencia Penal Nº 829/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 158/2014 de 06 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 06/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 829/2014 Núm. Recurso: 158/2014

Resumen: ...diverses declaracions de les parts i dels testimonis, i de la inexistència en el nostre dret processal penal de proves taxades o de regles que determini el valor que s'hagi de donar a cada prova, la revisió, tractant-se precisament d'aquest tipus de prova de caràcter subjectiu, queda limitada a determinats extrems. D'una banda a examinar, en quan al seu origen la validesa i regularitat processal, i a... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 829/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 158/2014 de 06 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 829/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 158/2014, 06-11-2014...

Sentencia Penal Nº 772/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 78/2014 de 27 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 27/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 772/2014 Núm. Recurso: 78/2014

Resumen: ...' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que es pugui considerar de càrrec, és a dir, de... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 772/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 78/2014 de 27 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 772/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 78/2014, 27-10-2014...

Sentencia Penal Nº 826/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 188/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 826/2014 Núm. Recurso: 188/2014

Resumen: BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 826/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 188/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 826/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 188/2014, 03-11-2014

Sentencia Penal Nº 805/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 805/2014 Núm. Recurso: 98/2014

Resumen: ...diverses declaracions de les parts i dels testimonis, i de la inexistència en el nostre dret processal penal de proves taxades o de regles que determini el valor que s'hagi de donar a cada prova, la revisió, tractant-se precisament d'aquest tipus de prova de caràcter subjectiu, queda limitada a determinats extrems. D'una banda a examinar, en quan al seu origen la validesa i regularitat processal, i a... BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 805/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 805/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 98/2014, 03-11-2014
116 Resultados