Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por BACH FABREGO, ROSER fallo : Desestima

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014 Ponente: Bach Fabrego, Roser Fallo: Desestima

Sentencia Penal Nº 808/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 184/2014 de 03 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 808/2014 Núm. Recurso: 184/2014

Resumen: ...jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 808/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 184/2014 de 03 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 808/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 184/2014, 03-10-2014...

Sentencia Penal Nº 829/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 158/2014 de 06 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 06/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 829/2014 Núm. Recurso: 158/2014

Resumen: ...diverses declaracions de les parts i dels testimonis, i de la inexistència en el nostre dret processal penal de proves taxades o de regles que determini el valor que s'hagi de donar a cada prova, la revisió, tractant-se precisament d'aquest tipus de prova de caràcter subjectiu, queda limitada a determinats extrems. D'una banda a examinar, en quan al seu origen la validesa i regularitat processal, i a... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 829/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 158/2014 de 06 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 829/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 158/2014, 06-11-2014...

Sentencia Penal Nº 772/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 78/2014 de 27 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 27/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 772/2014 Núm. Recurso: 78/2014

Resumen: ...' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que es pugui considerar de càrrec, és a dir, de... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 772/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 78/2014 de 27 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 772/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 78/2014, 27-10-2014...

Sentencia Penal Nº 826/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 188/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 826/2014 Núm. Recurso: 188/2014

Resumen: ...revocatòria exercitada per la denunciant no pot ser sotmesa a valoració sense infracció els principis d'immediació i contradicció, per la qual cosa el recurs ha de ser desestimat, i confirmada la resolució impugnada. SEGON:Atès el que s'ha exposat s'ha de confirmar en els seus propis termes la resolució impugnada i desestimar el recurs d'apel·lació sense imposar-ne expressament les costes en no apreciar-se... BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 826/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 188/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 826/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 188/2014, 03-11-2014

Sentencia Penal Nº 805/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 805/2014 Núm. Recurso: 98/2014

Resumen: ...en els seus propis termes la resolució impugnada i desestimar el recurs d'apel·lació sense imposar-ne expressament les costes en no apreciar-se mèrits per a fer-ho. Vistes les normes legals i d'altres d'aplicació,... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 805/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 805/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 98/2014, 03-11-2014...

Sentencia Penal Nº 890/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 124/2014 de 15 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 15/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 890/2014 Núm. Recurso: 124/2014

Resumen: ...d'innocència està consagrat a en el nostre sistema jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 890/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 124/2014 de 15 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 890/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 124/2014, 15-11-2014...

Sentencia Penal Nº 848/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 10 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 10/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 848/2014 Núm. Recurso: 98/2014

Resumen: BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 848/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 98/2014 de 10 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 848/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 98/2014, 10-11-2014

Sentencia Penal Nº 807/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 88/2014 de 03 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 807/2014 Núm. Recurso: 88/2014

Resumen: ...desestimar el recurs d'apel·lació sense imposar-ne expressament les costes en no apreciar-se mèrits per a fer-ho. Vistes les normes legals i d'altres d'aplicació,... BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 807/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 88/2014 de 03 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 807/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 88/2014, 03-11-2014

Sentencia Penal Nº 814/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 174/2014 de 04 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/10/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 814/2014 Núm. Recurso: 174/2014

Resumen: ...considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que es pugui considerar de càrrec, és a dir, de contingut suficientment incriminatori, de tal manera que es pugui considerar... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 814/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 174/2014 de 04 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 814/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 174/2014, 04-10-2014...

Sentencia Penal Nº 172/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 9/2014 de 03 de Marzo de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/03/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 172/2014 Núm. Recurso: 9/2014

Resumen: ...nostre sistema jurídic amb rang de dret fonamental a l' article 24.2 CE i implica que tota persona acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal Nº 172/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 9/2014 de 03 de Marzo de 2014 Sentencia Penal Nº 172/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 9/2014, 03-03-2014...
90 Resultados