Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Girona del año 2016 por CAROL GRAU, ILDEFONSO

Orden: Penal Tribunal: AP - Girona Año: 2016 Ponente: Carol Grau, Ildefonso

Sentencia Penal Nº 184/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 223/2016 de 29 de Marzo de 2016

Orden: Penal Fecha: 29/03/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 184/2016 Núm. Recurso: 223/2016

Resumen: ...sense el consentiment de la mateixa'. Una construcció aquesta que ja pressuposa quelcom -d'altra banda tan obvi- com que el senyor Severino sabia que l'habitatge no era seu, sinó que era de la senyora Penélope ; i cal recordar que el tipus penal... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 184/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 223/2016 de 29 de Marzo de 2016 Sentencia Penal Nº 184/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 223/2016, 29-03-2016...

Sentencia Penal Nº 657/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 40/2016 de 02 de Diciembre de 2016

Orden: Penal Fecha: 02/12/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 657/2016 Núm. Recurso: 40/2016

Resumen: ...element nuclear del tipus, que el subjecte actiu'utilitzi un engany suficient com per a produir un error en un altre'; entenent la jurisprudència que aquest engany ha d'ultrapassar l'il lícit civil, i penetrar en la il licitud penal ( SSTS de 27/5/1982 i 23/2/1983 ). En particular, i al referir-se als anomenats 'contractes civils o mercantils criminalitzats', el Tribunal Suprem assenyala a més que en... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 657/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 40/2016 de 02 de Diciembre de 2016 Sentencia Penal Nº 657/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 40/2016, 02-12-2016...

Sentencia Penal Nº 245/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 75/2016 de 27 de Abril de 2016

Orden: Penal Fecha: 27/04/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 245/2016 Núm. Recurso: 75/2016

Resumen: ...assolida pel Jutge a quo si abans no ha celebrat una nova vista en la que hagi pogut examinar, directa y personalment, les proves, siguin favorables o desfavorables a l'acusat. Tanmateix, això resulta d'impossible pràctica en el ordenament penal espanyol, donat que l' article 790.3 LECrim (aplicable també al judici de faltes, per la remissió expressa continguda a l' article 976.2 LECrim ) permet... CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 245/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 75/2016 de 27 de Abril de 2016 Sentencia Penal Nº 245/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 75/2016, 27-04-2016

Sentencia Penal Nº 574/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 814/2016 de 19 de Octubre de 2016

Orden: Penal Fecha: 19/10/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 574/2016 Núm. Recurso: 814/2016

Resumen: ...sis anys'.En el cas present, el senyor Juan Miguel va ser advertit, en la seva declaració com a investigat (folis 16 a 18 de les actuacions, de data 13/6/2016), de la possibilitat d'aplicar aquella disposició en cas d'absència injustificada; va ser citat personalment a judici, per la Secretaria del Jutjat, en data 13/6/2016 (foli 26); i, finalment, no va comparèixer a la vista sense donar cap... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 574/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 814/2016 de 19 de Octubre de 2016 Sentencia Penal Nº 574/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 814/2016, 19-10-2016...

Sentencia Penal Nº 68/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 23/2016 de 01 de Febrero de 2016

Orden: Penal Fecha: 01/02/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 68/2016 Núm. Recurso: 23/2016

Resumen: ...juicio histórico, de otra un juicio jurídico. Mediante el primero, el Tribunal ha de fijar si la hipótesis de la acusación ha resultado confirmada. En el segundo, el órgano decisorio ha de razonar la relevancia jurídico-penal de los hechos declarados probados y, por tanto, la formulación del juicio de reproche en que consiste la declaración de culpabilidad'. Afegint que 'el derecho a la tutela judicial... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 68/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 23/2016 de 01 de Febrero de 2016 Sentencia Penal Nº 68/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 23/2016, 01-02-2016...

Sentencia Penal Nº 372/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 123/2016 de 01 de Julio de 2016

Orden: Penal Fecha: 01/07/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 372/2016 Núm. Recurso: 123/2016

Resumen: ...assolida pel Jutge a quo si abans no ha celebrat una nova vista en la que hagi pogut examinar, directa y personalment, les proves, siguin favorables o desfavorables a l'acusat. Tanmateix, això resulta d'impossible pràctica en el ordenament penal espanyol, donat que l' article 790.3 LECrim (aplicable també al judici de faltes, per la remissió expressa continguda a l' article 976.2 LECrim ) permet... CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 372/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 123/2016 de 01 de Julio de 2016 Sentencia Penal Nº 372/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 123/2016, 01-07-2016

Sentencia Penal Nº 33/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 1037/2015 de 24 de Enero de 2016

Orden: Penal Fecha: 24/01/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 33/2016 Núm. Recurso: 1037/2015

Resumen: ..., cuando puede considerarse normalmente configurada. Por ello, generalmente se ha exigido la concurrencia de algunos elementos que operen como corroboración de la versión confesada, con la finalidad de evitar, incluso, la disponibilidad de la sanción penal por parte de quien voluntariamente pudiera situarse en posición de acusado'( STS 665/2011, de 28/6 ). Però en el cas present concorre un element que... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 33/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 1037/2015 de 24 de Enero de 2016 Sentencia Penal Nº 33/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 1037/2015, 24-01-2016...

Sentencia Penal Nº 63/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 13/2016 de 28 de Enero de 2016

Orden: Penal Fecha: 28/01/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 63/2016 Núm. Recurso: 13/2016

Resumen: CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 63/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 13/2016 de 28 de Enero de 2016 Sentencia Penal Nº 63/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 13/2016, 28-01-2016

Sentencia Penal Nº 72/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 18/2016 de 01 de Febrero de 2016

Orden: Penal Fecha: 01/02/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 72/2016 Núm. Recurso: 18/2016

Resumen: ...jurisprudència esmentada, es fa palès que el Tribunal ad quem no pot revocar la conclusió absolutòria assolida pel Jutge a quo si abans no ha celebrat una nova vista en la que hagi pogut examinar, directa y personalment, les proves, siguin favorables o desfavorables a l'acusat. Tanmateix, això resulta d'impossible pràctica en el ordenament penal espanyol, donat que l' article 790.3 LECrim (aplicable també al... CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 72/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 18/2016 de 01 de Febrero de 2016 Sentencia Penal Nº 72/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 18/2016, 01-02-2016

Sentencia Penal Nº 186/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 55/2016 de 28 de Marzo de 2016

Orden: Penal Fecha: 28/03/2016 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 186/2016 Núm. Recurso: 55/2016

Resumen: ..., perquè s'ha imposat al senyor Fausto una pena superior a la mínima que preveia l' article 617.1 CP per a la infracció apreciada. I cal recordar que, si bé la fixació de qualsevol pena en la quantia mínima ve a excusar la falta de motivació, doncs la imposició de la dita pena és la conseqüència legal necessària -i mínima- de l'aplicació d'un precepte penal sancionador, ha de justificar-se sempre tota... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 186/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 55/2016 de 28 de Marzo de 2016 Sentencia Penal Nº 186/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 55/2016, 28-03-2016...
69 Resultados