Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 110/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 404/2015 de 12 de Mayo de 2015

Orden: Penal Fecha: 12/05/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 110/2015 Núm. Recurso: 404/2015

Resumen: ...participase a suposta coincidencia do día e hora, é unha decisión válida pola súa parte pero ineficaz para os efectos de agora obter a nulidade de actuacións nesta xurisdición penal. Resultan así inocuas as súas preferencias ou a avaliación que fai da importancia de acudir a un lugar en detrimento do outro. Pero, por maior abastanza, resulta que a data da renovación da demanda de emprego semella que foi o 8... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 110/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 404/2015 de 12 de Mayo de 2015 Sentencia Penal Nº 110/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 404/2015, 12-05-2015

Sentencia Penal Nº 124/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 526/2015 de 02 de Junio de 2015

Orden: Penal Fecha: 02/06/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 124/2015 Núm. Recurso: 526/2015

Resumen: ...Primeiro.- Na instancia foi absolvido Bruno e condenado Jenaro como autor responsable dunha falta de malos tratos do artigo 617.2 do Código penal . Contra a sentenza da xuíza do xulgado a quoformulan agora cadanseu recurso de apelación Efrain e o condenado, Jenaro . O primeiro solicita a condena deste último como autor dunha falta de lesións do artigo 617.1 do Código penal , que o... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 124/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 526/2015 de 02 de Junio de 2015 Sentencia Penal Nº 124/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 526/2015, 02-06-2015...

Sentencia Penal Nº 163/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 510/2015 de 30 de Junio de 2015

Orden: Penal Fecha: 30/06/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 163/2015 Núm. Recurso: 510/2015

Resumen: ...los supuestos en los que, tras ser dictada una Sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una Sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales que por su carácter personal no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 163/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 510/2015 de 30 de Junio de 2015 Sentencia Penal Nº 163/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 510/2015, 30-06-2015...

Sentencia Penal Nº 275/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1049/2015 de 19 de Noviembre de 2015

Orden: Penal Fecha: 19/11/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 275/2015 Núm. Recurso: 1049/2015

Resumen: ...apelación: o erro na valoración da proba que non podía desvirtuar a presunción de inocencia respecto ao delito de condución sen permiso; e o mesmo erro na valoración da proba que non podía desvirtuar a presunción de inocencia no relativo ao delito de condución temeraria e a non concorrencia dos elementos do tipo do artigo 380 do Código penal . Mais a contundencia dos medios probatorios practicados e... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 275/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1049/2015 de 19 de Noviembre de 2015 Sentencia Penal Nº 275/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1049/2015, 19-11-2015...

Sentencia Penal Nº 252/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 912/2015 de 29 de Octubre de 2015

Orden: Penal Fecha: 29/10/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 252/2015 Núm. Recurso: 912/2015

Resumen: ...contra os argumentos de feito ou de dereito, que non teñen aptitude para modificala -así, as recentes STS, Penal, Sección 1ª, do 23 de setembro de 2015 (ROJ: STS 3894/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3894) e a STS, Penal, Sección 1ª, do 23 de setembro de 2015 (ROJ: STS 3991/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3991)-. Por iso, todo o relativo a se nos antecedentes de feito da sentenza da instancia non se reflectiu que... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 252/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 912/2015 de 29 de Octubre de 2015 Sentencia Penal Nº 252/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 912/2015, 29-10-2015...

Sentencia Penal Nº 129/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 476/2015 de 05 de Junio de 2015

Orden: Penal Fecha: 05/06/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 129/2015 Núm. Recurso: 476/2015

Resumen: ...pode determinar nin impoñer a aparición de dúbidas onde non as hai. Se existe proba de cargo suficiente e válida, e se o tribunal sentenciador expresa a súa convicción sen ningunha dúbida razoable, aquel principio carece de aplicación ( ATS, Penal, Sección 1ª do 12 de febreiro de 2015 (ROJ: ATS 1574/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1574A). Se o xulgador non dubida, a parte non pode impoñerlle que o faga para... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 129/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 476/2015 de 05 de Junio de 2015 Sentencia Penal Nº 129/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 476/2015, 05-06-2015...

Sentencia Penal Nº 109/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 454/2015 de 12 de Mayo de 2015

Orden: Penal Fecha: 12/05/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 109/2015 Núm. Recurso: 454/2015

Resumen: ...perante esta alzada. Isto é, o apelante solicita a revogación, única e exclusivamente, do amentado pronunciamento relativo ao pagamento das custas. Segundo.- O pronunciamento xudicial que impuxo o pagamento das custas ao condenado na instancia aparece fundado, como non podía ser doutro xeito, en preceptos legais - artigos 123 do Código penal e 239 e seguintes da Lei de axuizamento criminal -, foi... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 109/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 454/2015 de 12 de Mayo de 2015 Sentencia Penal Nº 109/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 454/2015, 12-05-2015...

Sentencia Penal Nº 200/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 732/2015 de 15 de Septiembre de 2015

Orden: Penal Fecha: 15/09/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 200/2015 Núm. Recurso: 732/2015

Resumen: ..., defenderse dos ataques de Franco . Máis en concreto, se utilizou ou non un coitelo. É mester lembrar que o agora apelante, Bernabe , foi condenado polo delito básico de lesións do artigo 147.1 do Código penal e non polo subtipo agravado previsto no artigo 148.1 do mesmo texto legal. As razóns disto figuran no fundamento de dereito primeiro da sentenza contra a que se apela e, máis en concreto, nas... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 200/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 732/2015 de 15 de Septiembre de 2015 Sentencia Penal Nº 200/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 732/2015, 15-09-2015...

Sentencia Penal Nº 230/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 869/2015 de 15 de Octubre de 2015

Orden: Penal Fecha: 15/10/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 230/2015 Núm. Recurso: 869/2015

Resumen: ...que se puidese ter por desvirtuada a presunción de inocencia do artigo 24.2 da Constitución española que, nun principio, amparaba a apelante. E na avaliación en conciencia de todo este material probatorio que realizou a maxistrada xuíz a quoao abeiro do artigo artigo 39 da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro , reguladora da responsabilidade penal dos menores, non resulta posible albiscar o máis... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 230/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 869/2015 de 15 de Octubre de 2015 Sentencia Penal Nº 230/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 869/2015, 15-10-2015...

Sentencia Penal Nº 192/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 661/2015 de 29 de Julio de 2015

Orden: Penal Fecha: 29/07/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 192/2015 Núm. Recurso: 661/2015

Resumen: ...fronte ao abeiro do artigo 114 do Código penal ; e a condena de Gabriel , por unha falta de lesións imprudentes do artigo 621.1 do Código penal vixente daquela, á pena de multa e ao pagamento da responsabilidade civil que especificaba. A fiscala e o apelado, Gabriel , opuxéronse a que acollera a impugnación así formulada. Segundo.- A posibilidade de realización da vista oral nesta alzada está... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 192/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 661/2015 de 29 de Julio de 2015 Sentencia Penal Nº 192/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 661/2015, 29-07-2015...
862 Resultados