Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre Autor responsable

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Voces: Autor responsable

Sentencia Penal Nº 93/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 394/2019 de 06 de Mayo de 2019

Orden: Penal Fecha: 06/05/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 93/2019 Núm. Recurso: 394/2019

Resumen: ...Primeiro.- O acusado, Jose María , foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de lesións, previsto e penado no artigo 147.1 do Código penal . Recorre agora en apelación perante esta alzada e solicita a nulidade das actuacións e a repetición da vista e, subsidiariamente, a súa absolución. A fiscala oponse a que acollamos esta impugnación.Segundo.- Ao abeiro do artigo 790.2 da Lei... ...Sentencia Penal Nº 93/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 394/2019 de 06 de Mayo de 2019 Sentencia Penal Nº 93/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 394/2019, 06-05-2019...

Sentencia Penal Nº 179/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 610/2018 de 30 de Octubre de 2018

Orden: Penal Fecha: 30/10/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 179/2018 Núm. Recurso: 610/2018

Resumen: Primeiro.- O acusado, Marcelino, foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de roubo con forza nas cousas en casa habitada dos artigos 237, 238.1º e 241.1 e 2 do Código penal. Recorre agora en apelación perante esta alzada na procura da súa absolución. A fiscala oponse a que acollamos a impugnación así formulada.Segundo.- A vulneración do principio acusatorio e do dereito... Sentencia Penal Nº 179/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 610/2018 de 30 de Octubre de 2018 Sentencia Penal Nº 179/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 610/2018, 30-10-2018

Sentencia Penal Nº 161/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 678/2019 de 19 de Julio de 2019

Orden: Penal Fecha: 19/07/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 161/2019 Núm. Recurso: 678/2019

Resumen: Primeiro.- Na instancia foi condenado Joaquín como autor responsable dun delito leve de lesións do artigo 147.2 do Código penal , polo que acode agora en apelación perante esta alzada na procura da nulidade do xuízo realizado na instancia e, subsidiariamente, da súa absolución. Tamén recorre o denunciante, Ismael , para solicitar o pagamento de 202 € polos danos nas lentes. O fiscal oponse a que... Sentencia Penal Nº 161/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 678/2019 de 19 de Julio de 2019 Sentencia Penal Nº 161/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 678/2019, 19-07-2019

Sentencia Penal Nº 47/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 161/2018 de 23 de Mayo de 2018

Orden: Penal Fecha: 23/05/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 47/2018 Núm. Recurso: 161/2018

Resumen: ...Primeiro.- O acusado, Nicolas , foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de danos previsto e penado no artigo 263 do Código penal . Recorre agora en apelación perante esta alzada para que pronunciemos outra sentenzamás ajustada a derecho. A fiscala oponse a que acollamos a impugnación así formulada.Segundo.- Ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , comeza o... ...Sentencia Penal Nº 47/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 161/2018 de 23 de Mayo de 2018 Sentencia Penal Nº 47/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 161/2018, 23-05-2018...

Sentencia Penal Nº 50/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 66/2020 de 28 de Febrero de 2020

Orden: Penal Fecha: 28/02/2020 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Pérez Martín-esperanza, María Mercedes Núm. Sentencia: 50/2020 Núm. Recurso: 66/2020

Resumen: ...PRIMERO.- Frente a sentencia que absuelve al acusado Vidal del delito de abandono de familia, en su modalidad de impago de prestaciones económicas, se alza la parte apelante, alegando en esencia error en la apreciación de la prueba y solicitando se condene al acusado como autor responsable del mencionado delito.Las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y que la Juez a quo valoró para... ...Sentencia Penal Nº 50/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 66/2020 de 28 de Febrero de 2020 Sentencia Penal Nº 50/2020, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 66/2020, 28-02-2020...

Sentencia Penal Nº 169/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 707/2019 de 02 de Septiembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 02/09/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 169/2019 Núm. Recurso: 707/2019

Resumen: ...Primeiro.- Alejandra, Visitacion e Zaira resultaron condenadas como autoras responsables do delito de lesións leves do artigo 147.2 do Código penal, do xeito que xa se reflectiu nos antecedentes de feito desta mesma sentenza. Agora recorren en apelación perante esta alzada Visitacion e Zaira na procura da súa absolución. O fiscal e Alejandra e Rosendo opóñense a que acolla a devandita... ...Sentencia Penal Nº 169/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 707/2019 de 02 de Septiembre de 2019 Sentencia Penal Nº 169/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 707/2019, 02-09-2019...

Sentencia Penal Nº 225/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 941/2019 de 05 de Noviembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 05/11/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 225/2019 Núm. Recurso: 941/2019

Resumen: ...improcedencia da pena de prisión e da aplicación de calquera agravante, a todo o que, como dixemos, se opón o fiscal.Consta nas actuacións que o recorrente foi condenado do seguinte xeito:a) O 15 de decembro de 2017, por uns feitos do mesmo día, como autor responsable dun delito contra a seguridade viaria do artigo 379.2 do Código penal, á pena de prisión e á de privación do dereito a conducir vehículos de... ...Sentencia Penal Nº 225/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 941/2019 de 05 de Noviembre de 2019 Sentencia Penal Nº 225/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 941/2019, 05-11-2019...

Sentencia Penal Nº 238/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1019/2019 de 19 de Noviembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 19/11/2019 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 238/2019 Núm. Recurso: 1019/2019

Resumen: ...Primeiro.- Azucena e Rafaela foron condenadas na instancia como autoras responsables dun delito leve de ameazas previsto e penado no artigo 171.7 do Código penal. Recorre en apelación perante esta alzada tan só Rafaela para solicitar a súa libre absolución ou, subsidiariamente, para que se lle rebaixe a pena de multa a un mes a razón de tres euros diarios. A denunciante, Rosa, oponse a que... ...Sentencia Penal Nº 238/2019, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1019/2019 de 19 de Noviembre de 2019 Sentencia Penal Nº 238/2019, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1019/2019, 19-11-2019...

Sentencia Penal Nº 10/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 4, Rec 145/2020 de 28 de Febrero de 2020

Orden: Penal Fecha: 28/02/2020 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Cid Guede, Maria Nelida Núm. Sentencia: 10/2020 Núm. Recurso: 145/2020

Resumen: ...PRIMERO.- Se recurre por la representación de Pedro Jesús la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción que le condena como autor responsable de un delito leve de Amenazas alegando, genéricamente, infracción de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro-reo e inexistencia de los elementos del tipo por el que resulta condenado, interesando la revocación de la Sentencia impugnada... ...Sentencia Penal Nº 10/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 4, Rec 145/2020 de 28 de Febrero de 2020 Sentencia Penal Nº 10/2020, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 145/2020, 28-02-2020...

Sentencia Penal Nº 123/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 495/2020 de 23 de Septiembre de 2020

Orden: Penal Fecha: 23/09/2020 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 123/2020 Núm. Recurso: 495/2020

Resumen: ...Primeiro.- O acusado, Virgilio, foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de lesións do artigo 147.1 do Código penal e absolvido doutros dous delitos de lesións leves do artigo 147.2 do mesmo texto legal. Acode agora en apelación perante esta alzada na procura da súa absolución total. O fiscal oponse a que acollamos o seu recurso.Segundo.- Nesta mesma causa pronunciouse o 8... ...Sentencia Penal Nº 123/2020, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 495/2020 de 23 de Septiembre de 2020 Sentencia Penal Nº 123/2020, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 495/2020, 23-09-2020...
2019 Resultados