Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2017 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2017 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 2174/2017

Sentencia SOCIAL Nº 2174/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7651/2016 de 29 de Marzo de 2017

Orden: Social Fecha: 29/03/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 2174/2017 Núm. Recurso: 7651/2016

Resumen: ...disposa la Disposició Transitòria divuitena de la Llei General de la Seguretat Social , perquè no es complien els requisits que la dita disposició estableix.SEGON.-El citat recurs consta d'un únic motiu, que s'empara en l'apartat b) de l' article 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , en el que es demana que s'afegeixi un nou paràgraf al fet provat tercer de la sentència, però la redacció... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL2174/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7651/2016 de 29 de Marzo de 2017 Sentencia SOCIAL2174/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7651/2016, 29-03-2017...
1 Resultados