Sentencia Civil Nº 341/2009, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 63/2009 de 01 de Octubre de 2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Civil
  • Fecha: 01 de Octubre de 2009
  • Tribunal: AP - Lleida
  • Ponente: Montell Garcia, Albert
  • Núm. Sentencia: 341/2009
  • Núm. Recurso: 63/2009
  • Núm. Cendoj: 25120370022009100337

Comunitat de propietaris
Elements privatius
Propietat horitzontal
Comunidad de propietarios
No hay legislación relacionada...