Sentencia Civil Nº 378/2009, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 129/2009 de 28 de Octubre de 2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Civil
  • Fecha: 28 de Octubre de 2009
  • Tribunal: AP - Lleida
  • Ponente: Guilaña Foix, Alberto
  • Núm. Sentencia: 378/2009
  • Núm. Recurso: 129/2009
  • Núm. Cendoj: 25120370022009100392
  • Núm. Ecli: ES:APL:2009:869

Règim de separació de béns
Participació en els guanys
Demanda reconvencional
No hay legislación relacionada...