Sentencia Penal Nº 10, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1110 de 20 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 20 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Carballo Piñeiro, Laura
  • Núm. Sentencia: 10
  • Núm. Recurso: 1110
Resumen:

O  presente recurso de apelación formúlase contra a sentencia de 6 de outubro de 1999, dictada polo Xulgado do Penal n. 1 de Pontevedra, que condena a D. J en concepto de autor dun de delicto contra a seguridade do tráfico, penado no art. 379 do Código Penal, sen que concurrise a apreciación de circunstancia modificativa algunha. Pero da relación de feitos probados que fai a sentencia de instancia dedúcese a existencia de proba de cargo suficiente para manter a condena do acusado polo delicto enxuizado na súa modalidade de conducción baixo a influencia de bebidas alcohólicas. ), e que arroxa unha tasa anormalmente alta no caso examinado posto que, resulta unha tasa e alcohol en sangue de 2,32 e 2,24 grampos por 1.000 C.C, tal e como se razona na sentencia de instancia. En segundo lugar, no que atinxe a influencia que a dita inxesta poida ter sobre a conducción ata repercutir na seguridade ciudadana e do tráfico viario (elemento de concurrencia cuestionada pola defensa apelante) hai que sinalar que a experiencia demostra que cando as facultades psicofísicas están afectadas hai un risco importantísimo de afectar ó ben xurídico protexido; e dicir, estaríamos perante o risco en abstracto que se esixe do pipo penal examinado. 123 do Código Penal e 240 da lei de Axuizamento Criminal).

 

 


Bebida alcohólica
Antecedentes penales
Responsabilidad
Delito contra la Seguridad Vial
Cuota impagada
Privación del derecho a conducir vehículos
Consumo de bebidas alcohólicas
Atestado

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 10, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1110 de 20 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...