Sentencia Penal Nº 103, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1037 de 07 de Julio de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 07 de Julio de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 103
  • Núm. Recurso: 1037
Resumen:

 

 Retirada definitivamente por parte do Ministerio Fiscal a acusación contra do acusado, Manuel Fernando, polo delicto de bigamia, os feitos que se declaran probados constitúen un delicto de falsidade en documento público do art. 303, en relación co art. 302, Núm. 6, ámbolos dous do Código penal anterior, de 1970 -vixente no tempo dos feitos e máis favorábel para o acusado, que o actual-, pois o acusado, Manuel Fernando, tras el obter unha certificación literal auténtica do seu nacemento no Rexistro Civil do Grove, alterou ese documento, facendo unha fotocopia deste, na que tapou a nota á marxe na que constaba a anotación do matrimonio anterior, presentando de seguido no Rexistro Civil de Valladolid esa fotocopia, que semellaba se-la certificación orixinal, conquerindo deste xeito agacha-lo vencello matrimonial anterior e que se autorizase o seu novo matrimonio, o que efectivamente contraeu.

Pola contra, non existe proba abonda para enxergamos sen ningunha dúbida que o segundo dos acusados, José Manuel daquela axente xudicial do Rexistro Civil do Grove, tivese participación ningunha na devandita falsificación. Dunha beira, o acusado, Manuel, sostivo sempre que a falsicación efectuona el de xeito exclusivo e sen a colaboración daquel outro acusado. Ante estas zonas de penumbra, non acae outra solución que a absolutoria do acusado, José Manuel Caneda.

Do delicto de falsidade amentado é responsábel en concepto de autor do art. 14, Núm. 1 do C.penal, o acusado, Manuel, pola súa participación directa, material e dolosa nos actos que o enteiran.

 

 


Bigamia
Documento público
Sentencia firme
Inhabilitación especial
Arresto

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 103, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1037 de 07 de Julio de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...