Sentencia Penal Nº 107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1023 de 18 de Diciembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Diciembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 107
  • Núm. Recurso: 1023
Resumen:

Delicto ELABORACION TENENCIA Y TRAF. Estribela (Pontevedra), con antecedentes penais no computables nesta causa, liberdade provisional por esta causa, de descoñecida solvencia. É responsable o acusado en concepto de autor. Non concorren circunstancias modificativas da responsabilidade penal. Procede impor o acusado a pena de prisión de 4 anos e multa de 170.751 pts., Modificounas no acto do Xuízo Oral a efecto de conformidade no sentido seguinte na 1ª añade: o acusado cometeu os anteriores feitos pola súa grave adicción ás drogas.Que se  condena a MANUEL como autor responsable dun delicto contra a saúde pública previsto e penado no artigo 368 do Código Penal, á pena de prisión dun año e seis meses e multa de 20.000 pesetas, concorre a eximente incompleta nº 2 do artigo 21, en relación o 2 do artigo 20 do Código Penal, e debendo o acusado satisfacer as custas ocasionadas na presente instancia.

 

 


Drogas
Heroína
Eximentes incompletas
Antecedentes penales no computables
Responsabilidad
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1023 de 18 de Diciembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...