Sentencia Penal Nº 1107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 66 de 22 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 22 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 1107
  • Núm. Recurso: 66
Resumen:

O suxeito pasivo son os demais socios, sendo o ben xurídicamente protexido o patrimonio deses socios minoritarios, ou o que é o mesmo, os seus intereses económicos particulares.A conducta puníbel estaría constituida por negar ou impedi-lo exercicio dalgún daqueles dereitos "sen causa legal", é dicir, sen ningún apoio normativo que abeire ou xustifique aquel comportamento de negación ou impeditivo. En definitiva, o estado de graves e xeneralizadas perdas da sociedade non facía o acordo abusivo, nin ese acordo prexudicaba ao socio recorrente, nin beneficiaba ao socio maioritario acusado, presupostos que se amosaban como inescusábeis, e que, por non apareceren de abondo acreditados, tense que chegar a unha decisión absolutoria polo delicto amentado.Neste contexo entende, en síntese, a acusación, que lle foi negado polo acusado o dereito de información sen causa legal, negativa que concreta no seu escrito de acusación ao exercicio social correspondente ao año 1996, ocultándolle os beneficios obtidos e próximos ao millón e medio de pesetas. Fica por examinarmos o terceiro delicto que se lle atribúe ao acusado. O carácter de documento non é discutíbel. E a súa natureza mercantil tampouco non ofrece dúbidas.Eses dous elementos do delicto concorren naquel comportamento do acusado, por confeccionar aquel documento consonte co cal se efectuou a Xunta Xeral de socios coa asistencia do socio minoritario, parte acusadora, e agora recorrente, pois, no primeiro termo, e polo que fai ao elemento obxectivo, está probado que se faltou á verdade por supor esa asistencia á xunta, cando ese feito, contido no documento, era falso, tendo o acusado, doutra beira, e no concernente ao dolo falsario, plena conciencia e vontade desa inveracidade. Restando xa, no último termo, por examinarmos se esa mutación da verdade tiña transcendencia, ou pola contra, dada a súa irrelevancia ou inocuidade, non era penalmente sancionábel.

 


Dolo falsario
Administrador único
Delitos de falsedades
Delito societario
Responsabilidad penal
Dolo
Ánimo de lucro
Intervención mínima
Documento mercantil
Voluntad
Documento privado
Fuerza probatoria
Tipo penal
Falsedad en documento mercantil

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 66 de 22 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...