Sentencia Penal Nº 1122, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 58 de 05 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 05 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 1122
  • Núm. Recurso: 58
Resumen:

A inasistencia dos acusados ao acto do xuízo oral, e a falta de lectura das súas declaracións sumariais nese acto solemne, que puidesen ter lugar ao abeiro do art. 730 da Lei de axuizamento criminal, reduce o material probatorio ás declaracións testemuñais ofrecidas nese xuízo. Ou o que é o mesmo, hai probas abondas para condenarmos por unha falta de furto, mais non por un delicto de roubo. É un feito indiscutido, e acreditado polo axente policial que practicou a detención, e que declarou no xuízo, que os acusados portaban a escaleira. E é tamén un feito que esta era allea, e que foi collida na nave pertencente á empresa denunciante. As declaracións testemuñais son vagas, imprecisas, dubitativas, e ata contradictorias nesta cuestión. Mais é unha sinxela deducción ou opinión, peer el non ter presenciado os feitos. Para concluírmos, non contando coa certeza abonda a altura a que se achaba a fiestra (a testemuña fala dun metro, aproximadamente, polo que se pode entender que estaba a menos distancia do chan), non constando tampouco as restantes características desa fiestra (se tiña ou non tiña cristais, dimensións, etc...), non se pode aplica-la circunstancia amentada, de acordo coa doutrina xurisprudencial relatada.Non concorre circunstancia ningunha modificativa da responsabilidade criminal.116 do Cp, toda persoa responsábel criminalmente dura delicto ou falta éo tamén civilmente, non cabendo facermos declaración ningunha nesta cuestión por non aparecer abondosamente acreditado que os acusados fosen os autores dos estragos na fiestra.

 

 


Responsabilidad
Delito de robo
Grado de tentativa
Ejecución de sentencia
Escalamiento
Estragos
Autor directo

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1122, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 58 de 05 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...