Sentencia Penal Nº 1127, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 59 de 05 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 05 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 1127
  • Núm. Recurso: 59
Resumen:

 

 

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, AGUSTÍN M interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. O primeiro dos pedimentos do acusado recorrente, feito de xeito principal é que se pronuncie unha sentencia absolutoria polo delicto contra da seguridade do tráfego, de conducción baixo a influencia de bebidas alcólicas, polo que foi condenado. A temeridade manifesta do acusado na formulación do recurso leva a impórmoslle as custas procesuais desta alzada.Que é mester nós rexeitarmos, e de feito rexeitámolo, o recurso de apelación formulado por Agustín M , contra da sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal Vigo 3, na data de 1 de outubro de 1999, con expresa imposición das custas procesuais desta alzada á parte recorrente. Dedúzase polo xulgado de orixe testemuño do atestado policial, da acta do xuízo oral, redactada manualmente, e da súa transcrición a máquina, da sentencia da primeira instancia, e da sentencia que agora se pronuncia por este tribunal, remitíndoo ao xulgado decano de Vigo, para que á súa vez proceda a remtilo ao xulgado de instrucción que corresponda, por se as declaracións da testemuña, Bienvenido L , puidesen ser constitutivas de delicto. Con testemuño desta resolución, devólvanselle as actuacións ao xulgado de orixe, por quen se ha notificar recibimento.

 

 


Responsabilidad
Delito contra la Seguridad Vial
Arresto sustitutorio
Privación del derecho a conducir vehículos
Atestado
Atestado policial

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1127, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 59 de 05 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...