Sentencia Penal Nº 116, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 66 de 25 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 116
  • Núm. Recurso: 66
Resumen:

Acuestión queda reducida a se a cantidade fixada para unha secuela desas características, fora do sistema de concreción legalmente vencellante, resulta aceptábel ou non. Nese senso a indemnización fixada amosase, a falta doutros argumentos, axeitada en equidade.

A protesta atinxente ao importe da indemnización por día de incapacidade tenta xustificarse na suposta práctica xudicial de fixar en 7 000 pesetas día esa indemnización. O danos morais son sen dúbida indemnizábeis. Canto ao recurso de dona Ana discútese a concreción do número de días a indemnizar por tempo de cura. Coa advertencia que deixamos feita no comezo desta resolución verbo á proba atendíbel, abonda con remitirnos ao informe do médico forense que non foi obxecto de ningunha contestación no xuizo oral. Finalmente, canto a este recurso, merece unha diversa sorte a alegación de falta de indemnización atinxente a custos diversos dos xa recollidos na sentencia.

O dereito á tutela xudicial efectiva esixe unha expresa resolución de fondo verbo de cada pretensión. Mellor o non decidido. A subsanación debe ter lugar, segundo pode ser feito neste tipo de xuizo, en execución de sentencia. E nesa medida cómpre acollérmo-lo recurso.

Se estima el recurso.


Falta de lesiones por imprudencia
Cuota impagada
Responsabilidad
Incongruencia omisiva
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 116, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 66 de 25 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...