Sentencia Penal Nº 12, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1076 de 14 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 14 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 12
  • Núm. Recurso: 1076
Resumen:

 

 Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, VÍCTOR MANUEL e o MINISTERIO FISCAL (ADHERIDO), interpuxo recurso de apelación que foi admitido en ámbolos dous efectos. Obxecto de recurso.Unha primeira advertencia vén ser necesaria: as partes acusadoras non teñen movido recurso fronte á sentencia da primeira instancia. Como consecuencia non é posibel nesta instancia facer mudamentos da declaración de feitos probados que prexudiquen a única parte apelante, a condenada.

Prescrición.

Ten dito o TS na súa sentencia TS 2ª S 24-01-1990. Pte: García Pérez, Siro Francisco: ".. Pero no delicto de non pagamento ese cesamento ocorre cando desaparece a obriga de pagamento ou comeza o pagamento das en adiante devengados.

Non se trata, xa que logo, de considerarmos se a sentencia apelada resulta atinada canto a considerar que desde a data da sentencia de divorcio a pensión alimentaria era inesixíbel. Porque ese particular non foi recorrido. Porque nada di a sentencia e tal particular non é recorrido.

Que é mester nós estímarmos, e dese xeito o facemos, o recurso principal e por adhesión movidos por don Víctor Manuel  e o Ministerio Fiscal fronte á sentencia pronunciada polo Xulgado do penal-2 de Pontevedra, no procedemento abreviado núm. 366/98, revogando a sentencia apelada e absolvendo libremente o apelante don Víctor Manuel  do delicto polo que viña condenado declarando de oficio as custas nas dúas instancias.

 

 


Delito de abandono de familia
Responsabilidad
Autor directo
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Arresto
Abandono de familia
Plazo de prescripción

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 12, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1076 de 14 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...