Sentencia Penal Nº 124, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 28 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 28 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 124
  • Núm. Recurso: 107
Resumen:

Fronte ao sostido polo recorrente, a súa actuación agresiva infírese, tanto das declaracións da víctima, como das do propio acusado, quen recoñece que houbo un forcexo, como, no último termo, da realidade das lesións, pericialmente constratadas, e que consistiron en diversas contusións nas costas, costado e cóbado esquerdo, lesións que pola súa natureza son incompatíbeis cun sinxelo forcexo, e acordes con feito de golpear directamente á lesionada, ou de a empurrar contra dalgún elemento resistente, como é unha parede. E polo que fai á falta de danos, estes aparecen acreditados, tanto polas manifestacións da denunciante, como do denunciado, prestadas no acto do xuizo de faltas, e polo orzamento achegado, sen que, xa para rematarmos, se opoña á apreciación da falta o feito da natureza ganancial do ben, pois ainda que así fose, este é en parte de allea propiedade, dándose entón os elementos, subxectivo, da vontade de danar, e obxectivo, de prexuízo patrimonial a terceiro.

Se desestima el recurso.


Autor responsable
Malos tratos
Responsabilidad

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 124, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 28 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...