Sentencia Penal Nº 136, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 112 de 30 de Octubre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 30 de Octubre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 136
  • Núm. Recurso: 112
Resumen:

E preciso facermos tres primeiras puntualizacións: A) A primeira, que a primeira sentencia, pronunciada por esta mesma Sala, decretando a nulidade da pronunciada palo xulgado, ten que ser interpretada no seu Tóxico sentido e recta finalidade, que non son outros que o de que a sentencia da primeira instancia sexa motivada. Fronte ao mantido pola parte recorrente, non é certo que a sentencia pronunciada por este Tribunal se limitase a ordenar-lle ao xulgador de primeiro grao que emitise nova sentencia, con motivación abonda, mais impedíndolle efectuar un novo xuízo de faltas, o que parecía conveniente cundo non necesario e inevitábel, aínda que o titular do xulgado fose agora o mesmo que antes, pois entre a data do primeiro xuizo de faltas, de 13 de abril de 1999, e a data da recepción da causa polo xulgado, o 20 de xaneiro do 2000, decorreron máis de nove meses, prazo que aconsellaba, por obvias razóns de inmediación e seguridade xurídica, a realización dun novo xulzo. C) Que consonte co dito, tense que estimar atinada a decisión do xulgador, tanto de declarar nula a sentencia no seu momento pronunciada, por el non ter intervindo no correspondente xuízo, todo isto ao abeiro dos arts. 238 e 240 da LOPX, como de efectuar novo xuízo, e a pronuncia dunha nova sentencia, a agora recorrida.

Se declara la nulidad de la demanda recurrida.


Ejecución de sentencia
Arresto sustitutorio
Intereses legales
Responsabilidad
Indefensión
Omisión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 136, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 112 de 30 de Octubre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...