Sentencia Penal Nº 15, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1082 de 18 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 15
  • Núm. Recurso: 1082
Resumen:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

PONTEVEDRA

 

AUTO: 10015/2000

 AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

 Sección nº 1

 

APELACIÓN PENAL

 

Rolo: 1082/99

P. Abreviado: 434/98

Orixe: XDO. PENAL PONTEVEDRA 1

 

Ilmos. Foi relator: o maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, quen expresa o parecer da Sala.

 

      PRIMEIRO. Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, MIGUEL ANGEL, JOSE RAMON e o MINISTERIO FISCAL, interpuxeron recurso de apelación.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

 

      PRIMEIRO. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

DECIDIMOS

 

      Que é mester nós acollérmo-lo recurso movido por MIGUEL ANGEL , e as adhesións a este de JOSE RAMON  e o MINISTERIO FISCAL, contra da sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal Pontevedra 1, na data de 14 de maio de 199, e é mester nós condenármo-los acusados, MIGUEL ANGEL e JOSE RAMON, e de feito condenámolos, como autores responsábeis dunha falta de danos, xa definida, sen a concorrencia de circunstancia ningunha modificativa da responsabilidade penal, á pena, para cada un deles, de vinte días de multa, con cota diaria de duascentas pesetas, confirmándose a resolución recorrida en tódalas máis das súas pronuncias, declarándose de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

 


Responsabilidad penal
Delito de daños
Autor responsable
Ejecución de sentencia
Arresto
Tipo penal

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 15, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1082 de 18 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...