Sentencia Penal Nº 16, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 02 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 02 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 16
  • Núm. Recurso: 1026
Resumen:

 

      No xuízo oral non foi achegada proba verbo da primeira subtracción do vehículo logo utilizado polo acusado. Cualificación penal dese feito. Resulta evidente que tal feito típico, no Código Penal vixente ven constituido pola subtracción e non pola utilización do vehículo subtraído, segundo vén reiterando a xurisprudencia. O acusado non nega ter collido o bolso. Cualificación deste feito. O devandito feito podería ser de discutido abeiramento no tipo penal do roubo violento canto ao comportamento de apoderamento do bolso.

      Pero non pode discutirse que o acusado non acadou facer seu o bolso verbo do que non gozou de disponibilidade en ningún momento. E sendo o acusado autor, segundo o establecido no artigo 28 do Código penal.

Responsabilidade civil derivada do delicto de furto de uso.

      Pero, se ese feito non pode dar orixe, de seu, ao exercicio dunha acción penal, a responsabilidade que xera non é unha responsabilidade ex delicto. E tampouco non pode dicirse que sexa o mesmo feito que dá lugar á responsabilidade penal.

non se tiña feito cuestión da lexitimación deste e da viabilidade desa pretensión na orde procesual penal.Esta é a razón pola que, discrepando profundamente do criterio do Tribunal Supremo, concluimos que: a) os afectados polos danos derivados aos vehículos diversos do pilotado polo acusado non son prexudicados polo único delicto obxecto desta causa, b) que os órganos da orde xurisdiccional penal non son competentes para coñecer da pretensión de reparación por tales danos, c) que o procedemento penal non resulta axeitado para resolve la pretensión reparadora, e d) que os prexudicados non poden actuar como acusadores particulares ou actores civiles nesta causa penal seguida polo feito do furto de uso doutro vehículo de motor, polo que o MF tampouco non estaba lexitimado para exercitar por sustitución a acción civil daqueles. O risco asegurado, cómpre non esquecelo, é a responsabilidade civil do asegurado. Resulta obvio que este non contrae responsabilidade civil ningunha por razón do feito cometido pola acusado subtraendo o seu vehículo. Polo que ningunha obriga pode esixirse da aseguradora, non polo feito do roubo, senón por ser obxecto danado o mesmo que determina o risco asegurado que se identifica como o xerado polo uso dese vehículo, pero non polos danos causados nel.

Responsabilidade civil polo roubo violento.

 

 


Hurto
Reincidencia
Robo
Tentativa
Autor material
Tipo penal
Violencia
Atenuante
Violencia fisica
Drogas
Grave adicción a sustancias tóxicas
Violencia o intimidación
Estragos
Agravante
Arresto de fin de semana
Empleo de la fuerza
Autor directo
Delito de robo
Arresto
Robo con violencia
Acción penal
Actor civil
Competencia territorial
Valor venal

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 16, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1026 de 02 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...