Sentencia Penal Nº 17, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1090 de 24 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 17
  • Núm. Recurso: 1090
Resumen:

 

 

 

Esta vén ser, xa que logo, unha cuestión na que este tribunal pode entrar.

Inatinentes alusións na sentencia apelada a elementos de xuízo non atendibeis.

Existencia de proba abonda da autoría imputada ao apelante.

Non é certo que a proba de pericia desminta esa autoría. O que non equivale a proba de resultado contrario.Son datos non discutidos que ao menos alguén fixo a chamada inxuriosa dando como nome o do acusado.As atribucións de autoria feitas polas testemuñas inimizadas co acusado poden ser postas en cuestión.Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, JOSÉ MANUEL  interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos.Ningunha tacha ou razón de non credibilidade resulta alegada verbo desta testemuña.Non tendo sido desvirtuada esa avaliación nesta instancia e non tendo sido obxecto de recurso outra cousa ningunha, cómpre confirmármo-la sentencia apelada.Que é mester nós rexeitarmos, e de feito rexeitámolo, o recurso de apelación movido por don José Manuel contra da sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal 2 de Pontevedra, no procedemento abreviado núm. 439/98, confirmando a devandita sentencia con imposición das custas á parte apelante.

 

 


Presunción de inocencia
Responsabilidad
Antecedentes penales
Autor directo
Delito de injurias

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 17, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1090 de 24 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...