Sentencia Penal Nº 18, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1083 de 24 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 18
  • Núm. Recurso: 1083
Resumen:

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, O MINISTERIO FISCAL interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. O tribunal non pode comparti-la conclusión da sentencia apelada canto ao particular fáctico que se deixa mudado nesta nosa resolución.Pero cómpre advertirmos para chegar á conclusión verbo da "influencia" daquela concentración.Que non se discute a corrección xuridica da preconstitución probatoria.Pero, precisamente, esa distracción debe asemade ser explicada por algunha causa. Velaí onde a sentencia apelada corta o seu labor de inferencia. Do devandito delicto é criminalmente responsábel como autor don Jesús  con abeiramento no artigo 28 do mesmo Cp sen mérito para considerarmos ocorrentes circunstancias modificativas da responsabilidade.. As custas son de obrigada imposición ao acusado canto ás causadas na primeira instancia por mor do artigo 123 do Cp sen que deba ser feita especial imposición das desta instancia.


Bebida alcohólica
Intoxicación plena por consumo de alcohol
Análisis de sangre
Responsabilidad penal
Delito contra la Seguridad Vial
Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 18, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1083 de 24 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...