Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1009 de 16 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 16 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 19
  • Núm. Recurso: 1009
Resumen:

 

 

Se notifica a devandita sentencia as partes polo acusado interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprimento ó establecido no artigo 795. 5ª da L.A. Criminal solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, e polo Ministerio Fiscal solicituose a confirmación da sentencia recorrida.Na actualidade o Código Penal  de 1995 incrimina no seu artigo 381 a conducta do que conducise un vehículo a motor ou un ciclomotor con temeridade manifesta e púxese en concreto perigo a vida ou a integridade das persoas de xeito semellante a como anteriormente o facía o derrogado texto do Código Penal de 1973 no seu artigo 340 bis a).A concorrencia de tales requisitos e, xa que logo, o encadramento que dos feitos axuizados se ten efectuado na instancia, non admite o máis mínimo xénero de dúbida por canto que a conducta observada polo agora recorrente en apelación D non atopa explicación algunha que non sexa o seu máis absoluto desprezo para coa integridade física dos peóns que deambulaban pola rúa cando el circulaba ós mandos dun automóbil.

 

 


Antecedentes penales
Delito de conducción temeraria
Responsabilidad
Falta de lesiones
Privación del derecho a conducir vehículos
Omisión
Atestado

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1009 de 16 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...