Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1086 de 29 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 29 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 19
  • Núm. Recurso: 1086
Resumen:

 

 

No presente recurso de apelación interposto fronte á sentencia deitada nas precedentes dilixencias previas do procedemento abreviado que á cima se amenta, contra do acusado, JACOBO, son partes: dunha beira, como apelante, O MINISTERIO FISCAL, e da outra, como apelado, JACOBO .Con data 20 de maio de 1999, o xuIz do Xulgado a do Penal-3 de Vigo pronunciou sentencia nos actos orixinais de onde o presente rolo é tirado, a declaración de feitos probados da cal, rigorosamente, di: Sobre las 04,00 horas del día 25 de noviembre de 1998, el acusado, mayor de edad y del que no constan antecedentes penales, conducía, después de haber ingerido bebidas alcohólicas, el vehículo Ford Fiesta. Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, O MINISTERIO FISCAL intepuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos.Dúas son as afirmacións da sentencia apelada que levan á absolución: a) non consta a concentración alcólica por non ter sido medida con aparello hábil, e b) mesmo a tal concentración non abonda para concluí-la falta de capacidade na conducción.Canto á primeira cuestión, fúndaa, a recorrida, na proba documental achegada pola defensa. A sentencia non explica por que tira tal conclusión desa afirmación documentada.Canto á segunda, a proba de testemuñas deixa claro que os síntomas, nalgún caso, non eran moi acusados (perda da estabilidade ao se baixar do coche) ou que, en xeral, os síntomas de etilismo non eran moi acusados.Pero non pode esquecerse que nesa situación o acusado, feito non discutido, desprezou unha norma de circulación de transcendencia inequívoca: pasou un semáforo con luz vermella.Velal como a sintomatoloxía expostas en relación coas máximas de experiencia levan á conclusión dunha minuscapacidade que ese dato no comportamento do acusado non fal senón corroborar.En calquera caso, a intervención no momento aplicativo da norma non pode ser tributaria dese tipo de consideracións. cómpre atérmonos sinxelamente ao mandado na lel positiva. Esta esixe a influencia na capacidade. Ocorrida esa influencia, debe imporse a pena.Os feitos probados constitúen o delicto imputado polo Ministerio Fiscal tipificado no artigo 379 do Cp do que é autor, segundo o artigo 28 do mesmo, o acusado don Jacobo. Non ocorren méritos para estimarmos circunstancias modificativas da responsabilidade. Canto á pena de multa, a deplorábel ausencia de todo celo na investigación e na acusación por deixar constancia das capacidades económicas do acusado leva a impórmoslle a pena de multa na cota máis cativa de 200 pta/día. Con testemuño desta resolución, devólvanselle as actuacións ao xulgado de orixe, por quen se ha notificar recibimento.

 


Bebida alcohólica
Antecedentes penales
Delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1086 de 29 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...