Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 206 de 17 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 17 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 19
  • Núm. Recurso: 206
Resumen:

 

 

 

O na instancia condenado E denuncia no seu recurso de apelación, entre outros motivos, que na sentencia dictada pola Xulgadora a quo deslízanse certos erros e que, amais, incorre en quebrantamento de forma.Maís tal erro, aínda sendo tal, non despregaría ningunha eficacia negativa por sobre a resolución xudicial dictada posto que nin afectaría ó reto do seu contido, e mesmo no seu día puido ser obxecto de corrección na instancia sen necesidade desta alzada mediante o expediente do non moi correctamente denominado recurso de aclaración de sentencia. Que se  declara a nulidade da sentencia dictada o 1 de xullo de 1999 pola Sra. Xuíz subtituta do Xulgado de INSTRUCCION NUMERO UN DOS DE VILAGARCIA DE AROUSA, nos Autos de Xuízo de Faltas 120/99, debéndose repoñer as presentes actuacións a tal momento, e dictarse outra nova sentencia na que expresamente se observen as mínimas regras que para a súa confección e estructura veñen sinaladas pola lexislación vixente, con declaración de oficio das custas que puidesen ter ocasionado.

       

 


Práctica de la prueba
Falta de vejaciones
Falsedad de documento público
Medios de prueba
Días-multa
Arresto
Perjuicios morales
Aclaración de sentencia
Daños morales

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 206 de 17 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...