Sentencia Penal Nº 2, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 272 de 13 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 13 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 2
  • Núm. Recurso: 272
Resumen:

 

 

 Os feitos declarados probados constitúen unha falta de imprudencia leve con resultado de morte, do art. 621.2 do Código penal, no que se castiga con pena de multa de un a dous meses ao que por imprudencia leve xere a morte doutra persoa.

      Deixando á marxe o arquitecto superior da obra, por non se ter dirixida acusación contra del, os únicos comportamentos que cómpre analizarmos aquí son os dos acusados:J, como representante legal da empresa promotora, J, e J, estes dous últimos, constructor e arquitecto técnico.

Baseándonos na doutrina xurisprudencial exposta, non é preciso facermos comentario ningún verbo da responsabilidade criminal, nin do arquitecto técnico, pola súa deixación de funcións case que absoluta, por el non acudir ao lugar da obra máis que de xeito ocasional, nin do contratista, por el non efectua-las súas tarefas de vixilancia, control, e de ordenanza do traballo dos obreiros que se achaban baixo a súa persoal dirección, obrigándoos a eles cumpriren as normas de seguridade laboral, así como a adoptar aquelas medidas de seguridade, atínxentes á varanda de protección, rodapés, cintos de seguranza e as súas ancoraxes, elementos dos que carecía a obra.

 Non se pode estende-la responsabilidade criminal, pola contra, ao acusado, José Antonio Barreiro Gens, como representante legal da empresa promotora, pois, dunha beira, non está de abondo acreditado que no caso axuizado o promotor tivese funcións directas de vixilancia, control, e execución material da obra e dirección dos operarios, que eran asumidos polo acusado contratista, e, doutra beira, non é ben descoñecérmo-la súa importante convalecencia, procedente da grave intervención cirúrxica a que fora sometido tan só dezaseis días antes, o que lle impedía acudir á obra e realiza-las devanditas tarefas. Non concorre no feito axuizado circunstancia ningunha modificativa da responsabilidade criminal.

 

 


Imprudencia leve
Responsabilidad
Medidas de seguridad
Relación de causalidad
Omisión
Delito imprudente
Tipo penal
Lesividad
Violación
Imprudencia simple
Impugnación de la sentencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 2, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 272 de 13 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...