Sentencia Penal Nº 215, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 196 de 03 de Diciembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Diciembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 215
  • Núm. Recurso: 196
Resumen:

Notificada a devandita sentencia as partes por JOSE interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprimento o establecido no artigo 775.5ª da L.A. Cr solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, (e polo apelado e o Ministerio Fiscal solicitouse a confirmación da sentencia recorrida. A declaración da propia víctima da agresión (José), a documental consistente nos partes médicos obrantes en autos e o informe de sanidade do anterior emitido polo médico-forense, así como 0 recoñecemento por parte do mesmo denunciado (José ) de que o día dos feitos "tivo unhas palabras co seu sobriño", abofé que consitúen proba suficiente da autoria das lesións que o primeiro dos nomeados padeceu a mans do segundo, sen que a isto obsten as dúbidas que agora se pretenden deitar no recurso de apelación verbo dos motivos da agresión, ou, da corpulencia de tío e sobriño, ou mesmo a axilidade física de ambos pois, for como fose a agresión existiu e levouse a cabo por, precisamente, a persoa que agora na alzada se erixiu en recorrente.Impóñense as custas desta instancia á parte recorrente en apelación. Se desestima el recurso.

 


Falta de lesiones
Cuota impagada

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 215, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 196 de 03 de Diciembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...